Транзитний рух

 
 
Транзитний рух означає транзит людей, багажу, товарiв i транспортних засобiв через територiю однiєї або кiлькох держав транзиту, коли прохiд через таку територiю з перевантаженням, складуванням, подiлом партiй вантажiв або змiною виду транспорту або ж без них є лише частиною повного шляху, який починається або закiнчується в межах територiї держави, яка не має виходу до моря.
КОНВЕНЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ З МОРСЬКОГО ПРАВА (див. текст) (995_057) (ст.124)