Транскордонна установа

 
 
Транскордонна установа - дочірня фінансова організація, філіал або представництво фінансової організації в межах юрисдикції однієї із Сторін, які підлягають консолідованому нагляду згідно з національним законодавством держави іншої Сторони. При цьому правовий статус транскордонної установи - юридичної особи припускає наявність у неї відповід ої ліцензії на здійснення діяльності в якості фінансової організації.
Меморандум про взаєморозуміння між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України та Агентством Республіки Казахстан з регулювання і нагляду фінансового ринку та фінансових організацій з питань нагляду на ринку цінних паперів (ст.1) м. Алмати, 01.06.2010 р. (див. текст) (398_070)
 
Транскордонна установа - дочірня страхова організація, філіал, страхова організація з іноземною участю, представництво чи будь-яка інша юридична особа в межах юрисдикції держави однієї зі Сторін, що підлягає консолідованому наглядові згідно з національним законодавством держави іншої Сторонни.
Відкриття філіалів здійснюється з урахуванням обмежень і вимог національних законодавств держав Сторін.
Меморандум про взаєморозуміння між Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та Агентством Республіки Казахстан з регулювання й нагляду фінансового ринку та фінансових організацій з обміну інформацією у сфері нагляду за страховим ринком розд.1) м. Київ, 3 листопада 2010 року (див. текст) (398_074)