Транскордонний вплив

"Транскордонний вплив" означає будь-який вплив, не тільки глобального характеру, у районі, який знаходиться під юрисдикцією тієї чи іншої Сторони, викликаний запланованою діяльністю, фізичне джерело якої розташоване повністю чи частково у межах району, який підпадає під юрисдикцію іншої Сторони.
КОНВЕНЦІЯ про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (ст.1) Еспо (Фінляндія), 25 лютого 1991 року (див. текст) (995_272)
"Транскордонний вплив" - це будь-який значний несприятливий вплив на річкове середовище, який виникає від зміни в умовах вод, спричиненої діяльністю людини і який простягається за територію під юрисдикцією Договірної сторони. Такі зміни можуть шкодити життю та власності, безпеці засобів і відповідних водних екосистем.
Конвенція щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай (Конвенція про охорону ріки Дунай) (ст.1) м.Софія, 1 червня 1994 року (див. текст) (998_800)
"Транскордонний вплив" означає будь-які значні шкідливі наслідки, що виникають в результаті зміни стану транскордонних вод, які були спричинені діяльністю людини, фізичне джерело яких повністю або частково розташоване в районі, що перебуває під юрисдикцією держави тієї чи іншої Сторони.
УГОДА між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про спільне використання та охорону транскордонних вод (ст.1) м.Київ, 16 жовтня 2001 року (див. текст) (112_031)

"Транскордонний вплив"

означає будь-які значні шкідливі наслідки, що виникають у результаті зміни стану вод басейну річки Дністер, спричиненої діяльністю людини, фізичне джерело якої розташоване повністю або частково у районі, що перебуває під юрисдикцією тієї чи іншої Договірної Сторони, для навколишнього середовища у районі, що перебуває під юрисдикцією іншої Договірної Сторони. До таких наслідків для навколишнього середовища належать наслідки для здоров'я і безпеки людини, флори, ґрунту, повітря, вод, клімату, ландшафту, екосистем та історичних пам'яток чи інших матеріальних об'єктів або взаємодія цих факторів; до них також належать наслідки для культурної спадщини, або соціально-економічних умов, що виникають у результаті зміни цих факторів.
ДОГОВІР МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОХОРОНИ І СТАЛОГО РОЗВИТКУ БАСЕЙНУ РІЧКИ ДНІСТЕР (ст.3) м.Рим, 29 листопада 2012 року ( див. текст (498_165-12) )

Транскордонний вплив

- будь-які значні шкідливі наслідки, що виникають у наслідок зміни стану транскордонних вод, викликаного діями людини, фізичне джерело якого розміщене повністю або частково в районі, що перебуває під юрисдикцією тієї або іншої Договірної Сторони, для навколишнього середовища в районі, який знаходиться під юрисдикцією іншої Договірної Сторони.
УГОДА між Урядом України та Урядом Угорської Республіки з питань водного господарства на прикордонних водах (ст.1) м.Будапешт, 11 листопада 1997 року ( див. текст (348_001-97) )