Транспортно-дорожній комплекс

 
 
Транспортно-дорожній комплекс являє собою систему транспортних комунікацій, що об'єднує всі сучасні види транспорту. За розміщенням та структурою вони в цілому відповідають внутрішнім і зовнішнім транспортно-економічним зв'язкам країни, але потребують істотного вдосконалення та модернізації для підвищення якості транспортних послуг, особливо у міжнародному сполученні.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Концепції реформування транспортного сектору економіки (КОНЦЕПЦІЯ, розд.1) від 9 листопада 2000 р. N 1684 м.Київ (див. текст) (1684-2000-п)