Трансферт

 
 
трансферт - платежі (або передача майна, робіт чи послуг), замість яких платник безпосередньо не одержує товарів, робіт або послуг;
ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту (дод.1 (І)) м. Київ, 22 грудня 1998 року N 331-XIV (331-14)
 
 
Трансферти - кошти, що передаються з Державного бюджету до місцевих бюджетів або з місцевих бюджетів вищого рівня до бюджетів нижчого рівня у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій та в інших формах.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні (Розд.VII) м. Київ, 22 липня 1998 року N 810/98 (810/98)
 
Трансферт - це операція, під час якої одна інституційна одиниця надає іншій одиниці товар, послугу або актив, не отримуючи натомість будь-якого вартісного еквіваленту у вигляді іншого товару, послуги або активу.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання рахунку вторинного розподілу доходу за інституційними секторами економіки (Методичні рекомендації, розд.2) 27.07.2007 N 272 (v0272202-07)
 
Трансферт - це операція, під час якої одна інституційна одиниця надає іншій одиниці товар, послугу або актив, не отримуючи натомість будь-якого вартісного еквіваленту у вигляді іншого товару, послуги або активу.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Н А К А З Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання рахунку капіталу за інституційними секторами економіки (Методичні рекомендації, разд.2) 12.12.2008 N 498 (v0498202-08)