Транш

Транш

- частина гранту у грошовому вираженні, яка перераховується одночасно на початку, або після закінчення реалізації етапу Програми.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З Про заходи щодо попередження захворюваності населення України на гепатит А N 240 (v0240282-99) від 01.10.99 м.Київ
"Транш" означає кожну вибірку коштів, що зроблена або буде зроблена відповідно до цієї Угоди.
ФІНАНСОВА УГОДА (ПРОЕКТ "ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА МЕТРОПОЛІТЕНУ У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ") між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ (розд. ТЛУМАЧЕННЯ та ВИЗНАЧЕННЯ) м.Люксембург, 25 жовтня 2013 року (див. текст) (971_011)
"Транш" означає кожну вибірку, яку здійснено або має бути здійснено за цією Угодою. У випадку ненадання Акцепту вибірки, Транш означає Транш, який запропонований за пунктом 1.02B Статтею 1.
ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ (Проект "Надзвичайна кредитна програма для відновлення України") (розд. ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ) м.Київ, 22 грудня 2014 року (див. текст) (971_014)
"Транш" означає частину Кредиту, що зазначена у Запиті про виділення коштів та відповідному Повідомленні про акцепт.
МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ КРЕДИТНА УГОДА між УКРАЇНОЮ як Позичальником, НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ як Фінансовим агентом Позичальника та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором (розд.1) 22 травня 2015 року (див. текст) (984_016)
"Транш" означає кожну вибірку, яку здійснено або має бути здійснено за цією Угодою. У випадку ненадання Акцепту вибірки, Транш означає такий Транш, який вказаний у Статті 1.02B.
ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ ГАЗОПРОВІД УРЕНГОЙ-ПОМАРИ-УЖГОРОД (Проект "Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород") (розд. ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ) м.Київ, 1 грудня 2014 року (див. текст) (971_015)
"Транш" означає кожну виплату, яка виконана або має бути виконана в рамках цієї Угоди. У випадку, якщо жодної Згоди на виплату не було отримано, Транш означає Транш, який запропоновано в рамках Статті 1.02В.
ФІНАНСОВА УГОДА між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект щодо Основного кредиту для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації) (розд. ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ) м.Київ, 24 грудня 2014 року (див. текст) (971_016)
"Транш" означає кожну вибірку, яку здійснено або має бути здійснено за цією Угодою. У випадку ненадання Акцепту вибірки, Транш означає Транш, який запропонований за пунктом 1.02B Статті 1.
ПРОЕКТ "МІСЬКИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ". Фінансова угода між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ (розд. ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ) м.Київ, 11 листопада 2016 року ( див. текст (971_022-16) )
"Транш" означає кожну вибірку, яку здійснено або має бути здійснено за цією Угодою. У випадку ненадання Акцепту вибірки, Транш означає Транш, який запропонований за Статтею 1.2.B.
ПРОЕКТ "ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ" ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ (розд. Визначення) м.Брюссель, 19 грудня 2016 року ( див. текст (971_001-16) )
"Транш" означає кожну вибірку за Кредитом, яку здійснено або має бути здійснено за цією Угодою, як це встановлено Статтею 1.2.B.
ПРОЕКТ "ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ" ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ПІВНІЧНОЮ ЕКОЛОГІЧНОЮ ФІНАНСОВОЮ КОРПОРАЦІЄЮ (розд. ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ) м.Київ, 19 грудня 2017 року ( Див. текст (946_001-17) )
"Транш" означає кожну вибірку, яку здійснено або має бути здійснено за цією Угодою. У випадку неотримання Акцепту вибірки, Транш означає Транш, запропонований відповідно до статті 1.2.B.
ПРОЕКТ "РОЗШИРЕННЯ ХАРКІВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ" (ПРОЕКТ "ПОДОВЖЕННЯ ТРЕТЬОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ У МІСТІ ХАРКІВ") ФІНАНСОВА УГОДА між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ (розд. Тлумачення і визначення) м.Київ, 11 грудня 2017 року ( див. текст (971_003-17) )
"Транш" означає кожну вибірку, яку здійснено або має бути здійснено за цією Угодою. У випадку ненадання Акцепту вибірки, Транш означає Транш, який запропонований за пунктом 1.02B Статті 1.
Проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України" Фінансова угода між УКРАЇНОЮ та ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ (розд.ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ) м.Брюссель, 9 липня 2018 року ( див. текст (971_002-18) )