Тварини

Тварини є особливим об'єктом цивільних прав. На них поширюється правовий режим речі, крім випадків, встановлених законом.
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ( ст.180) м.Київ, 16 січня 2003 року N 435-ІV (435-15)

Тварини

- ссавці, свійська птиця, птахи, бджоли, комахи, риби, ракоподібні, молюски, жаби, амфібії та рептилії.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про ветеринарну медицину ( ст.1) м. Київ, 25 червня 1992 року N 2498-XII (2498-12)

Тварини

- біологічні об'єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові.
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про захист тварин від жорстокого поводження ( ст.1) м. Київ, 21 лютого 2006 року N 3447-ІV (3447-15)

"Тварини"

- біологічні об'єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі, домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові, риба, раки, молюски, жаби, бджоли, шовкопряди тощо, а також сперма, зиготи, запліднена ікра, інкубаційні яйця, ембріони тощо.
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі ветеринарної медицини ( ст.1) м.Мозир, 1 серпня 2002 року (див. текст) (112_036)
Під "тваринами" у цій Конвенції варто розуміти:
- сільськогосподарські, домашні, зоопаркові, лабораторні, дикі, циркові тварини, хутрові звірі, домашня і дика птиця, бджоли, риба, жаби, молюски, раки, шовкопряди, інші представники фауни.
Ветеринарно-санітарна конвенція між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова ( ст.2) м.Київ, 16 травня 2000 р. (див. текст) (498_050)
Під "тваринами" у даній Угоді варто розуміти:
сільськогосподарські, домашні, зоопаркові, лабораторні, дикі, циркові тварини, хутрові звірі, домашні і дикі птахи, бджоли, риба, жаби, молюски, раки, шовкопряди, інші представники фауни.
Угода між Міністерством аграрної політики України і Міністерством продовольства і сільського господарства Монголії в галузі ветеринарії ( ст.2) м.Києві, 13 квітня 2005 р. (див. текст) (496_044)
"Тварини" означають наземних та водних тварин відповідно до визначень, викладених у Кодексі здоров'я наземних тварин або Кодексі здоров'я водних тварин Міжнародного епізоотичного бюро (далі - МЕБ).
УГОДА ПРО ПОЛІТИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО, ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ І СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА СПОЛУЧЕНИМ КОРОЛІВСТВОМ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ І ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ ( ст.60) м.Лондон, 8 жовтня 2020 року ( див. текст (826_001-20) )