Територія територіальної громади

Територія територіальної громади

- нерозривна територія, в межах якої територіальна громада здійснює свої повноваження щодо вирішення питань місцевого значення відповідно до Конституції і законів України, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні (ст.1) м. Київ, 21 травня 1997 року N 280/97-ВР (280/97-ВР)