Терморегулятор

"Терморегулятор" означає обладнання, що взаємодіє з кінцевим користувачем шляхом відображення значень та часових інтервалів бажаної температури у приміщенні та виводить відповідні дані на інтерфейс обігрівача, такого як центральний процесор, допомагаючи таким чином регулювати температуру в приміщенні.
РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 813/2013 від 2 серпня 2013 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів (додаток 1) 02.08.2013 ( див. текст (984_015-13) )
"Терморегулятор" означає обладнання, з яким взаємодіє кінцевий користувач, задаючи значення і тривалість підтримання бажаної температури в приміщенні, та яке передає відповідні дані на інтерфейс (як, наприклад, центральний процесор) котла на твердому паливі, у такий спосіб допомагаючи регулювати температуру в приміщенні.
РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 2015/1189 від 28 квітня 2015 року про імплементацію Директиви Європейського Парламенту і Ради 2009/125/ЄС стосовно вимог до екодизайну для котлів на твердому паливі(ДОДАТОК I) 28.04.2015( див. текст (984_015-15) )
"Терморегулятор" означає обладнання, з яким взаємодіє кінцевий користувач, задаючи значення і тривалість підтримання бажаної температури в приміщенні, та яке передає відповідні дані на інтерфейс (як, наприклад, центральний процесор) котла на твердому паливі, у такий спосіб допомагаючи регулювати температуру в приміщенні.
ДЕЛЕГОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) 2015/1187 від 27 квітня 2015 року на доповнення Директиви Європейського Парламенту і Ради 2010/30/ЄС щодо енергетичного маркування котлів на твердому паливі, комплектів з котла на твердому паливі, допоміжних обігрівачів, терморегуляторів і сонячних установок ( ст.2) 27.04.2015 ( див. текст (984_018-15) )