Технічна специфікація

Технічна специфікація

- документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна задовольняти продукція, процес або послуга.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про технічні регламенти та оцінку відповідності ( ст.1) м. Київ, 15 січня 2015 року № 124-VІІІ (124-19)

Технічна специфікація

- документ, затверджений державним замовником, що встановлює вимоги до товарів, робіт і послуг оборонного призначення, які закуповуються, зокрема щодо їх якості, технічних характеристик, безпеки використання, розмірів, позначень, термінології, пакування та маркування, чи процесів та способів виробництва, а також вимоги щодо процедур оцінки відповідності.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про оборонні закупівлі( ст.1) м. Київ, 17 липня 2020 року № 808-IX (808-20)

Технічна специфікація

- документ, який містить вимоги до продукції іноземного походження, а також до її проектування, виготовлення, контролю, приймання і постачання.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А Про затвердження Тимчасового порядку підтвердження відповідності продукції іноземного походження, яка постачається в рамках проектів міжнародної технічної допомоги для зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" в екологічно безпечну систему (Тимчасовий порядок, п.2) від 29 червня 2004 р. N 816 (816-2004-п) м.Київ

Технічна специфікація

- документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинен відповідати прилад.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів (Технічний регламент, п.3) від 16 грудня 2015 р. № 1062 (1062-2015-п) м.Київ

Технічна специфікація

- документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинно задовольняти електрообладнання.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (Технічний регламент, п.3) від 16 грудня 2015 р. № 1067 (1067-2015-п) м.Київ

Технічна специфікація

- документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинне задовольняти обладнання.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (Технічний регламент, п.6) від 16 грудня 2015 р. № 1077 (1077-2015-п) м.Київ

Технічна специфікація

- документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати посудина.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску (Технічний регламент, п.4) від 28 грудня 2016 р. № 1025 (1025-2016-п) м.Київ

Технічна специфікація

- документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах (Технічний регламент, п.4) від 28 грудня 2016 р. № 1055 (1055-2016-п) м.Київ

Технічна специфікація

- документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинен відповідати засіб вимірювальної техніки.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки (Технічний регламент, п.4) від 24 лютого 2016 р. № 163 (163-2016-п) м.Київ

Технічна специфікація

- документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинне задовольняти електричне та електронне обладнання.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Технічний регламент, п.8) від 10 березня 2017 р. № 139 (139-2017-п) м.Київ

Технічна специфікація

- документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинно відповідати радіообладнання.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання (Технічний регламент, п.5) від 24 травня 2017 р. № 355 (355-2017-п) м.Київ

Технічна специфікація

- документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати ліфт і компонент безпеки для ліфтів.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (Технічний регламент, п.5) від 21 червня 2017 р. № 438 (438-2017-п) м.Київ

Технічна специфікація

- документ, що встановлює технічні вимоги, яким має відповідати вибуховий матеріал.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення(Технічний регламент, п.4) від 3 жовтня 2018 р. № 802 (802-2018-п) м.Київ

Технічна специфікація

- документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати прилад або арматура.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі (Технічний регламент, п.6) від 4 липня 2018 р. № 814 (814-2018-п) м.Київ

Технічна специфікація

- документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинно відповідати обладнання, що працює під тиском, або агрегати, процес або послуга.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (Технічний регламент, п.3) від 16 січня 2019 р. № 27 (27-2019-п) м.Київ
"Технічна специфікація" означає документ, у якому встановлено технічні вимоги, яким повинні відповідати продукт, процес або послуга.
РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ № 768/2008/ЄС від 9 липня 2008 року про спільні рамки для реалізації продуктів та про скасування Рішення Ради 93/465/ЄЕС (Додаток I, гл.R1, ст.R1) м.Страсбург, 9 липня 2008 року ( див. текст (994_b42) )
"Технічна специфікація" означає документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати посудина.
ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2014/29/ЄС від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавств держав-членів щодо надання на ринку простих посудин високого тиску ( ст.2) м.Страсбург, 26 лютого 2014 року ( див. текст (984_007-14) )
"Технічна специфікація" означає документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинен відповідати вибуховий матеріал.
ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2014/28/ЄС від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавств держав-членів щодо надання на ринку вибухових речовин для цивільного застосування та нагляду за ними (нова редакція) ( ст.2) м.Страсбург, 26 лютого 2014 року ( див. текст (984_015-14) )
"Технічна специфікація" означає документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинен відповідати ліфт або компонент безпеки для ліфтів.
ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ 2014/33/ЄС від 26 лютого 2014 року про гармонізацію законодавств держав-членів щодо ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів (нова редакція) ( ст.2) м.Страсбург, 26 лютого 2014 року ( див. текст (984_018-14) )
"Технічна специфікація" означає вимогу, що:
(i) встановлює характеристики товарів або послуг, які будуть закуповуватися, у тому числі такі як якість, продуктивність, безпека використання та розміри або процеси та методи виробництва або постачання; або
(іі) стосується термінології, символів, пакування, маркування або етикетування, які застосовуються до будь-якого товару або послуги.
УГОДА про вільну торгівлю між Україною та Канадою ( ст.10.1) м.Київ, 11 липня 2016 року ( див. текст (124_052-16) )
"Технічна специфікація" означає документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати канатна дорога, інфраструктура, пристрій безпеки або вузол.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС (Текст стосується ЄЕП) ( ст.3) від 9 березня 2016 року ( див. текст (984_009-16) )
"Технічна специфікація" означає документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати прилад або арматура.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/426від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142/ЄС (Текст стосується ЄЕП) ( ст.2) м.Страсбург, 9 березня 2016 року ( див. текст (984_011-16) )