Торговельне найменування

"Торговельне найменування" означає назву будь-якого ароматизованого винного продукту, встановлену в цьому Регламенті.
РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 251/2014 від 26 лютого 2014 року про визначення, опис, представлення, маркування та охорону географічних зазначень ароматизованих винних продуктів і про скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 1601/91 (ст.2) 26.02.2014 ( див. текст (984_011-14) )