Точність

Точність

- близькість результатів виміру (розрахунків) до реального або еталонного значення певної величини, визначеної емпірично з використанням міжнародно визнаних стандартних методів та відкаліброваних приладів з урахуванням як випадкових, так і систематичних чинників.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів (Порядок, п.2) від 23 вересня 2020 р. № 960 (960-2020-п) м.Київ