Докомерційна закупівля

"Докомерційна закупівля" означає публічні закупівлі послуг у сфері дослідження та розробки, де замовник або підрядна компанія не зберігають усі результати та вигоди контракту виключно за собою для використання у власних інтересах, а ділиться ними з надавачами відповідно до ринкових умов. Контракт, об'єкт якого підпадає під одну або декілька категорій досліджень та розробки, визначених у цьому рамковому документі, повинен мати обмежену тривалість і він може включати розробку прототипів або обмеженого обсягу перших продуктів або послуг у формі тестової партії. Придбання комерційного обсягу продуктів або послуг не повинно бути об'єктом того ж зазначеного вище контракту.
ІНФОРМАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙ, ОРГАНІВ, БЮРО ТА АГЕНТСТВ ВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ПОВІДОМЛЕННЯ КОМІСІЇ Рамковий документ щодо державної допомоги на наукові дослідження, технічний розвиток та провадження інноваційної діяльності (2014/C 198/01) (п.15) 27.06.2014 ( див. текст (984_006-14) )