Обновления

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2021 р.)

375 Про затвердження Змін до деяких організаційно-розпорядчих документів Державної казначейської служби України

23.12.2021

387 Про затвердження Змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету

30.12.2021

386 Про затвердження Змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету

30.12.2021

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2021 р.)

ДОВІДНИК № 106/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 01.01.2022

24.12.2021

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ (2022 р.)

4/ІПК/99-00-21-02-03-06 зверненнящодо надання індивідуальної податкової консультації з питань практичного застосування окремих норм ст. 39 "Трансфертне ціноутворення" Податкового кодексу

11.01.2022

7/ІПК/99-00-07-05-02-06 щодо надання податкової консультації

13.01.2022

19 Про внесення змін до наказу ДПС від 21.12.2020 N 744

13.01.2022

14/ІПК/99-00-07-05-02-06 щодо надання індивідуальної податкової консультації з питань практичного застосування окремих норм податкового та іншого законодавства

17.01.2022

1/2022 Нововведення Закону України від 30 листопада 2021 року No 1914-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень"

18.01.2022

Предыдущие редакции документов

Редакція документу від

13.01.2022

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ (2020-2021 р.р.)

353 Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки прокуратури України

12.11.2021

400 Про організацію діяльності прокурорів з протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах

29.12.2021

ПОСТАНОВИ ТА РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ (2021 р.)

33-у(ІІ)/2021 Про тимчасове залучення до складу неповноважної за складом Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України судді Конституційного Суду України з іншої колегії цього ж сенату

10.11.2021

278-у/2021 Про подовження строку постановлення Другою колегією суддів Першого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Сошки Олександра Михайловича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 59 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", статей 11, 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

18.11.2021

276-у/2021 Про подовження строку постановлення Другою колегією суддів Першого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Бобиря Олексія Яковича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 59 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", статей 11, 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

18.11.2021

275-у/2021 Про подовження строку постановлення Третьою колегією суддів Другого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Ліукконена Віталія Рейновича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини п'ятої статті 1176 Цивільного кодексу України

18.11.2021

266-у/2021 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України"

18.11.2021

274-у/2021 Про подовження строку постановлення Третьою колегією суддів Другого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Гальцова Юрія Васильовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 82 Кримінального кодексу України

18.11.2021

271-у/2021 Про подовження строку постановлення Третьою колегією суддів Другого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Алексенка Павла Олексійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 59 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", статей 11, 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

18.11.2021

273-у/2021 Про подовження строку постановлення Третьою колегією суддів Другого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Первинної профспілкової організації Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень статті 7 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"

18.11.2021

277-у/2021 Про подовження строку постановлення Другою колегією суддів Першого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Лосєва Олександра Михайловича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 32, статті 56 Кодексу законів про працю України

18.11.2021

272-у/2021 Про подовження строку постановлення Третьою колегією суддів Другого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Отрощенка Миколи Олексійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини третьої статті 59 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", статей 11, 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"

18.11.2021

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ (2022 р.)

3 Про затвердження переліку суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема, виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значимість

05.01.2022

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ (2021 р.)

299 Про внесення змін у додаток 1 до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.01.2014 № 63

17.02.2021

4706-06/25564-07 Щодо застосування гнучкого режиму роботи

28.04.2021

528 Про внесення змін у додаток 1 до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.01.2014 № 63

09.09.2021

1081 Про затвердження положень про структурні підрозділи департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства

16.12.2021

1080 Про затвердження положень про структурні підрозділи департаменту міжнародної співпраці у сфері економіки, торгівлі та сільського господарства

16.12.2021

4712-06/60382-07 Щодо відсторонення від роботи та змін істотних умов праці

22.12.2021

1147 Про внесення змін у додаток 1 до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.01.2014 № 63

23.12.2021

4712-06/61731-07 Щодо відсторонення від роботи працівника, який захворів у день відсторонення

31.12.2021

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (2022 р.)

11 Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо практичного застосування комплексу норм стосовно наявності "розумної економічної причини (ділової мети)" під час проведення перевірок контролюючими органами

13.01.2022

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (2022 р.)

3738/8.4.3/32-22 щодо щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

12.01.2022

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2021 р.)

953 Про затвердження Переліку технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, за які виплачується грошова компенсація їх вартості

23.07.2021

1588 Про внесення змін до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо надання особам, взятим під варту, в слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України платної послуги з доступу до Інтернету та телефонного зв'язку за допомогою засобів IP-телефонії

08.12.2021

1706 Про затвердження Технічних вимог до мереж рухомого (мобільного) зв'язку України і технічних засобів телекомунікацій щодо моніторингу та фільтрації сигнального трафіку

31.12.2021

1703 Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 18 липня 2017 року N 598

31.12.2021

1710 Про затвердження Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків в Управлінні державної охорони України

31.12.2021

НОРМАТИВНІ АКТИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ МІНЮСТОМ УКРАЇНИ (2022 р.)

2 Про затвердження додаткових умов до утворення Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій, а також результатів моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)

05.01.2022

6 Про внесення змін до розділу I Інструкції про порядок оформлення в Службі безпеки України матеріалів про адміністративні правопорушення

05.01.2022

9 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання

05.01.2022

4 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Центрального управління Служби безпеки України

05.01.2022

8 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року N 25

05.01.2022

10 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС Інформаційної картки до Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання

05.01.2022

3 Про внесення змін до Розмірів плати за послуги, які надаються територіальними органами та бюджетними установами, що належать до сфери управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

05.01.2022

12 Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 травня 2017 року N 135

05.01.2022

14 Про затвердження кваліфікаційних вимог до професійної придатності осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

10.01.2022

13 Про затвердження Змін до Інструкції про порядок присвоєння кваліфікації в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

10.01.2022

15 Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 17 грудня 2021 року N 744

10.01.2022

18 Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року N 270

11.01.2022

16 Про затвердження Переліку захворювань, що перешкоджають проходженню служби (роботі) у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України

11.01.2022

19 Про затвердження форми звітності N 8 "Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування" та Інструкції щодо її заповнення

11.01.2022

17 Про внесення змін до Порядку розгляду звернень та організації проведення особистого прийому громадян в органах та підрозділах Національної поліції України

11.01.2022

22 Технічні вимоги до специфікацій геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних

12.01.2022

23 Технічні вимоги до геоінформаційних сервісів геопорталів національної інфраструктури геопросторових даних

12.01.2022

21 Про затвердження технічних вимог до геопросторових даних, метаданих і геоінформаційних сервісів національної інфраструктури геопросторових даних

12.01.2022

24 Технічні вимоги та методи забезпечення інтероперабельності і сумісності наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів

12.01.2022

25 Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року N 1098

12.01.2022

32 Про затвердження деяких нормативно-правових актів щодо використання протимікробних ветеринарних лікарських засобів у ветеринарній медицині та звітування про обсяги їх застосування

13.01.2022

29 Про затвердження Авіаційних правил України "Правила повітряних перевезень вантажів"

13.01.2022

36 Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 серпня 2015 року N 727 та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 14 березня 2013 року N 395

14.01.2022

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 2020 р.

1306 Про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України" підручникам для 9 класу закладів загальної середньої освіти

03.12.2021

1404 Про внесення зміни у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 грудня 2021 року № 1306

20.12.2021

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (2022 р.)

1 Про внесення змін в Перелік суб'єктів господарювання, що пройшли процедуру підтвердження відповідності визначенню випадку COVID-19, для тестування на SARS-CoV-2 з використанням методу полімеразної ланцюгової реакції

05.01.2022

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (2021 р.)

309 Про затвердження Переліку технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, за які виплачується грошова компенсація їх вартості

04.06.2021

6748/0/290-21/45 Щодо виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності за період відсторонення працівника від роботи

09.12.2021

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

2931-11-1 Щодо оплати лікарняного листа за період відсторонення від роботи

16.12.2021

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ (2021 р.)

382/840 Про затвердження Порядку електронної інформаційної взаємодії Державної судової адміністрації України, Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України

19.11.2021

РІШЕННЯ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ

3-рш Про внесення змін до Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні

11.01.2022

16-рш Про затвердження Змін до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України

14.01.2022

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2021 р.)

133 Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II—IV кварталах 2021 року

15.02.2021

ПОСТАНОВИ ПРАВЛІННЯ НАЦБАНКУ УКРАЇНИ (2022 р.)

2 Про затвердження Змін до Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що надаються (здійснюються) Національним банком України

12.01.2022

3 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

13.01.2022

4 Про затвердження Змін до Положення про порядок обліку та проведення Національним банком України та банками України операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України

13.01.2022

5 Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Правління Національного банку України від 15 листопада 2016 року № 400

14.01.2022

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (2021 р.)

346 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 2299

03.03.2021

347 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 2304

03.03.2021

1264 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 2291

06.08.2021

1269 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 2302

06.08.2021

1263 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 2289

06.08.2021

1267 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 2295

06.08.2021

1265 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 2292

06.08.2021

1268 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 2299

06.08.2021

1271 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 2304

06.08.2021

1270 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 2303

06.08.2021

1266 Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 2294

06.08.2021

54-од Про затвердження Положення про впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"

21.12.2021

2814 Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2022-2031 роки газорозподільного підприємства ПРАТ "ШЕПЕТІВКАГАЗ"

22.12.2021

2841 Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОКС" (ФІЛІЯ "ІНФОКСВОДОКАНАЛ")

22.12.2021

2805 Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 - 2031 роки газорозподільного підприємства ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬГАЗ"

22.12.2021

2797 Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 - 2031 роки газорозподільного підприємства АТ "ЛЬВІВГАЗ"

22.12.2021

2800 Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 - 2031 роки газорозподільного підприємства АТ "МИКОЛАЇВГАЗ"

22.12.2021

2802 Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2022- 2031 роки газорозподільного підприємства АТ "ПОЛТАВАГАЗ"

22.12.2021

2818 Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2022-2031 роки газорозподільного підприємства ТОВ "ГАЗОВИК"

22.12.2021

2817 Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2022-2031 роки газорозподільного підприємства ТЗОВ "СПЕКТРГАЗ"

22.12.2021

2843 Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ІРПІНЬВОДОКАНАЛ"

22.12.2021

2832 Про затвердження змін до Плану розвитку газосховищ на 2021-2030 роки Оператора газосховищ АТ "УКРТРАНСГАЗ"

22.12.2021

2842 Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"

22.12.2021

2815 Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2022-2031 роки газорозподільного підприємства ПРАТ "НГХП "СІРКА"

22.12.2021

2804 Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 - 2031 роки газорозподільного підприємства АТ "СУМИГАЗ"

22.12.2021

2799 Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 - 2031 роки газорозподільного підприємства ПРАТ "МЕЛІТОПОЛЬГАЗ"

22.12.2021

2816 Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2022-2031 роки газорозподільного підприємства ДП "КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ"

22.12.2021

2798 Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 - 2031 роки газорозподільного підприємства ПАТ "МАРІУПОЛЬГАЗ"

22.12.2021

2796 Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 - 2031 роки газорозподільного підприємства АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ"

22.12.2021

2806 Про затвердження Плану розвитку газорозподільної системи на 2022 - 2031 роки газорозподільного підприємства ПРАТ "ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ"

22.12.2021

54 Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу

18.01.2022

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (2022 р.)

58 Про встановлення "зеленого" тарифу ТОВ "ПІВІ-ДИМЕР"

18.01.2022

59 Про внесення зміни до додаткадо постанови НКРЕКП від 30 грудня 2021 року № 3024

18.01.2022

49 Про внесення зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 08 квітня 2020 року № 766

18.01.2022

56 Про затвердження Змін до Порядку формування цін на універсальні послуги

18.01.2022

60 Про затвердження Змін до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку

18.01.2022

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2021 р.)

516 Про утворення Міжвідомчої робочої групи з проведення оцінки прогресу реалізації Національної стратегії у сфері прав людини

12.05.2021

1127 Деякі питання застосування окремих положень законодавства у процесі реорганізації Державної фіскальної служби

28.10.2021

1447 Про затвердження Порядку організації, забезпечення та проведення підготовки добровольчих формувань територіальних громад до виконання завдань територіальної оборони

29.12.2021

1451 Про затвердження Порядку відшкодування збитків у зв’язку із затриманням, арештом або засудженням незаконними органами чи формуваннями, утвореними на тимчасово окупованих територіях України, або органами чи формуваннями країни, яка здійснює збройну агресію проти України, особам, залученим до конфіденційного співробітництва із Силами спеціальних операцій Збройних Сил

29.12.2021

1449 Про затвердження Положення про добровольчі формування територіальних громад

29.12.2021

1453 Про затвердження Порядку формування та перевірки електронного посвідчення водія, електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, їх електронних копій

29.12.2021

1448 Про затвердження Порядку застосування членами добровольчих формувань територіальних громад особистої мисливської зброї та набоїв до неї під час виконання завдань територіальної оборони

29.12.2021

1450 Про затвердження Порядку встановлення заборони або обмеження на вибір місця перебування чи місця проживання осіб на території, на якій діє воєнний стан

29.12.2021

1452 Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій залученим до конфіденційного співробітництва особам, які брали участь у виконанні завдань руху опору на тимчасово окупованій території України, у районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії або на інших територіях, де в період виконання зазначених завдань велися воєнні (бойові) дії

29.12.2021

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2022 р.)

20 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 1100

12.01.2022

13 Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 858

12.01.2022

17 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

12.01.2022

21 Про внесення змін до пункту 5 Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин

12.01.2022

14 Деякі питання територіальних органів Державної служби з питань праці

12.01.2022

18 Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 р. № 698

12.01.2022

12 Про запровадження сертифікації працівників підрозділів внутрішнього аудиту та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001

12.01.2022

15 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306

12.01.2022

16 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2021 р. № 516

12.01.2022

11 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270 і розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 980

12.01.2022

24 Про внесення змін до переліку лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 році

19.01.2022

25 Про затвердження Порядку розгляду документів про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків

19.01.2022

23 Про утворення Державної служби України у справах дітей

19.01.2022

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2021 р.)

1803 Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року

29.12.2021

1804 Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2026 року

29.12.2021

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (2022 р.)

39 Про передачу нерухомого та окремого індивідуально визначеного майна у власність Староушицької селищної територіальної громади

12.01.2022

40 Про погодження передачі будівлі у м. Острозі в державну власність

12.01.2022

37 Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020 р. № 1056

12.01.2022

33 Про зміну складу Національного агентства кваліфікацій

12.01.2022

38 Про підписання Імплементаційного протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сербія до Угоди між Україною та Республікою Сербія про реадмісію осіб

12.01.2022

31 Про внесення зміни до пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 р. № 336

12.01.2022

36 Про передачу частини будівлі до сфери управління Державної інспекції архітектури та містобудування

12.01.2022

29 Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 р. № 885

12.01.2022

27 Про підписання Дворічної угоди про співробітництво між Урядом України та Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я на 2022—2023 рр.

12.01.2022

34 Про зміну складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби

12.01.2022

30 Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначених операції та заходах

12.01.2022

28 Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 1236

12.01.2022

35 Про схвалення проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Фінляндської Республіки про здійснення оплачуваної діяльності членами сімей співробітників їхніх дипломатичних місій, консульських установ або представництв при міжнародних урядових організаціях

12.01.2022

32 Про заходи щодо моніторингу та аналізу цін і стану товарних ринків

12.01.2022

41 Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії комунікації з питань євроатлантичної інтеграції України на період до 2025 року

12.01.2022

3 Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво у сфері безпечності харчових продуктів

12.01.2022

44 Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 3

14.01.2022

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Про Стратегію інформаційної безпеки

15.10.2021

Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

28.12.2021

Про звіт за результатами проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту

30.12.2021

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДІЮЧОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

2 Про уповноваження Д.Малюськи на підписання Договору між Україною та Алжирською Народною Демократичною Республікою про правову допомогу у цивільних справах

14.01.2022

3 Про уповноваження Д.Малюськи на підписання Договору між Україною та Алжирською Народною Демократичною Республікою про правову допомогу у кримінальних справах

14.01.2022

ВИЩА РАДА ЮСТИЦІЇ

2364/0/15-21 Про затвердження Змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень

23.12.2021

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ (2021 р.)

162 Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Державній судовій адміністрації України, затвердженої наказом від 19.10.2017 № 980

07.05.2021

362 Про приведення у відповідність із діючим законодавством нормативно-правових актів ДСА України

26.10.2021

428 Про внесення змін до Інструкції з діловодства в Державній судовій адміністрації України

23.12.2021

450 Про внесення змін до наказу ДСА України від 21.12.2018 № 622 (зі змінами)

30.12.2021

КОНЦЕПЦІЯ Програми інформатизації місцевих та апеляційних судів і проекту побудови Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) на 2022-2024 роки

01.01.2022

УКАЗИ ДІЮЧОГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

685 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року "Про Стратегію інформаційної безпеки"

28.12.2021

12 Про внесення зміни до Указу Президента України від 29 січня 2020 року № 28

14.01.2022

11 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року "Про звіт за результатами проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту"

14.01.2022

14 Питання Ради з молодіжних питань

17.01.2022

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ (2021 р.)

Індекс споживчих цін у грудні 2021 року

12.01.2022