ВАЖЛИВІ ДОКУМЕНТИ СЬОГОДНІ

Пошук по новинах

Важливі документи сьогодні

Правління Національного банку України 
П О С Т А Н О В А
31 серпня 2017 року м. Київ № 85

Про опублікування окремої інформації про діяльність банків України

Відповідно до статей 7, 15, 56, 68 Закону України “Про Національний банк України”, статті 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою забезпечення інвесторів, вкладників, клієнтів, інших користувачів фінансовою інформацією про діяльність банків Правління Національного банку України постановляє:

   Відповідно до статей 7, 15, 56, 68 Закону України “Про Національний банк України”, статті 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою забезпечення інвесторів, вкладників, клієнтів, інших користувачів фінансовою інформацією про діяльність банків Правління Національного банку України постановляє:
   1. Публікувати на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України інформацію про показники діяльності банків (у  розрізі кожного банку), а саме:
   1) оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць – до 30 числа місяця, наступного за звітним, за грудень – до 07 лютого наступного року (додаток 1);
   2) оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний рік – до 30 квітня року, наступного за звітним (додаток);
   3) розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 (зі змінами), за звітний місяць – до 30 числа місяця, наступного за звітним, за грудень – до 07 лютого наступного року (додаток 2);
   4) кредити, надані суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секціями, – до 07 лютого року, наступного за звітним (додаток 3).
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
   1) постанову Правління Національного банку України від 01 квітня 2016 року № 226 “Про надання банками України інформації”;
   2) пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 23 грудня 2016 року № 414 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”;
   3) пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 28 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”.
   3. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю. О.):
   1) забезпечувати підготовку інформації, зазначеної в пункті 1 цієї постанови;
   2) надавати підготовлену інформацію Управлінню інформації та громадських комунікацій (Бондаренко Н. М.) не пізніше ніж за один робочий день до строків, установлених підпунктами 1 – 4 пункту 1 цієї постанови, для її опублікування.
   4. Управлінню інформації та громадських комунікацій (Бондаренко Н. М.) опубліковувати інформацію, зазначену в пункті 1 цієї постанови, на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.
   5. Визначити Департамент фінансової стабільності (Ваврищук В. В.) відповідальним підрозділом за надання роз’яснень до інформації, що публікується відповідно до пункту 1 цієї постанови.
   6. Департаменту статистики та звітності (Половньов Ю. О.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України.
   7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сологуба Д. Р.
   8. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
   В. о. Голови Я. В. Смолій