МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Л И С Т
07.07.2010 N 1/9-480
Міністерству освіти і науки
Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки
обласних, Київської
та Севастопольської міських
державних адміністрацій,
Інститутам післядипломної
педагогічної освіти
З метою упорядкування виданих програм та навчальної літератури, що рекомендуються для використання в навчально-виховному процесі у дошкільних, загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах, Міністерство освіти і науки України надсилає:
Перелік навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в дошкільних навчальних закладах у 2010/11 навчальному році;
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2010/11 навчальному році;
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин у 2010/11 навчальному році;
Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/11 навчальному році.
Зазначені переліки друкуються в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України", фахових науково-методичних журналах, а також розміщені на сайті: www.mon.gov.ua.
Перший заступник Міністра
Б.М.Жебровський

Додаток

ПЕРЕЛІК

навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в дошкільних навчальних закладах у 2010/11 навчальному році

N п/п Назва Автор Мова видання Видавництво Рік видання
1 2 3 4 5 6
Програми
1. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні Наук. керівник Кононко О.Л. укр. Світич 2003
2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" Наук. керівник Кононко О.Л. укр. Світич 2008
3. Програма виховання дітей дошкільного віку "Українотворець" Кононенко П.П., Касян Л.Г., Семенюченко О.В. укр. УаІтаД "Рада" 2008
4. Програма з художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2-6 років. Кольорові долоньки Ликова І.О. укр. Ранок 2008
5. Дитяча хореографія. Програма та навчально- методичне забезпечення хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років Шевчук А.С. укр. Шкільний світ 2008
6. Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма, методичні рекомендації Шкваріна Т.М. укр. Шкільний світ 2009
Навчально-методичні посібники, методичні рекомендації
7. Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" Наук. керівник Кононко О.Л. укр. Світич 2009
8. Керівництво дошкільним навчальним закладом Майор Н.С., Манилюк Ю.С., Тимофеєва О.О. та ін. укр. Мандрівець 2006
9. Індивідуалізація виховання в дитячому садку Наук. керівник Ладивір С.О. укр. АПН України 2007
10. М.Монтессорі: теорія і технологія Дичківська І.М., Поніманська Т.І. укр. Слово 2006
11. Інтегроване планування. Середня група Голян Л.П., Якименко С.І. укр. Навчальна книга - Богдан 2007
12. Інтегроване планування. Старша група Якименко С.І., Голян Л.П. укр. Навчальна книга - Богдан 2008
13. Дивокрай. Вибрані дидактико- методичні матеріали у 2-х книгах Калуська Л.В. укр. Мандрівець 2007
14. Родинне сонцеколо Калуська Л.В. укр. Мандрівець 2007
15. У сім'ї росте дитина Щербакова К.Й., Григоренко Г.І. укр. Неопалима купина 2006
16. Довідник для батьків дошкільників. Психологія дитини від А до Я Чуб Н.В. укр. Ранок 2007
17. Материнська школа Ліщук В.С. укр. Золоті літаври 2008
18. Соціально- педагогічний патронат у системі дошкільної освіти Машкіна Л.А., Зданевич Л.В. укр. ХГПА 2008
19. Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку Автор-упорядник Бурова А.П. укр. Мандрівець 2010
20. Розвивальні ігри для дошкільників Нечипорук Н.І., Томей О.П. укр. Ранок 2007
21. Ігри упродовж дня Чуб Н.В. укр. Ранок 2007
22. Дошкільникам про основи здоров'я Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. укр. Мандрівець 2008
23. Організація рухового режиму дітей дошкільного віку у закладах освіти Вільчко- вський Е.С., Денисенко Н.Ф. укр. Мандрівець 2008
24. Фізичне виховання дошкільників. Фізкультурно- оздоровча робота Лущик І.В. укр. Ранок 2007
25. Фізична культура - дошкільникам. Планування роботи за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" Сварковська Л.А., Єршова О.О., Галичина М.В., Чабанська Ю.А. укр. Мандрівець 2009
26. Через рух до здоров'я Денисенко Н.Ф., Аксьонова О.П. укр. Мандрівець 2009
27. Витоки здоров'я дитини Денисенко Н.Ф., Лупінович С.В., Лиходід Л.В., Михайліченко А.Ф. укр. Мандрівець 2010
28. Бережи себе, малюк! Бойченко Т.Є. укр. Ґенеза 2008
29. Виховуємо соціально компетентного дошкільника (до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі") Кононко О.Л. укр. Світич 2008
30. Абетка чеснот української дитини Калуська Л.В. укр. Мандрівець 2007
31. Українське народознавство дітям дошкільного віку Лозинська Є.Ф. укр. Оріяна-Нова 2005, 2008
32. Виховання людяності Поніманська Т.І., Козлюк О.А., Марчук Г.В. укр. Міленіум 2008
33. Формування логіко- математичної компетентності у старших дошкільників (до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі") Старченко В.А. укр. Світич 2009
34. Формування математичної компетентності старших дошкільників Зайцева Л.І. укр. Ранок 2008
35. Чарівний світ чисел - комплект (інтегрований навчально- корекційний посібник гармонійного розвитку дитини) ч. 1, 2, 3 Яновська Н.М. укр. ПП "Н.М. Яновська" 2009
36. Екологічне виховання дітей (практикум для педагога) Вербицький В.В. укр. СМП "Аверс" 2009
37. Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників (до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі") Гончаренко А.М. укр. Світич 2009
38. Готуємо руку до письма Богуш А.М. укр. Мандрівець 2009
39. Розвиток творчості старшого дошкільника в образотворчій діяльності (до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі") Терещенко О.П. укр. Світич 2009
40. Образотворче мистецтво Федієнко В.В, Чемеренко О.Ю. укр. ВД Школа 2008
41. Образотворча діяльність в дитячому садку. Молодша група Ликова І.О. укр. Ранок 2008
42. Образотворча діяльність в дитячому садку. Середня група Ликова І.О. укр. Ранок 2008
43. Образотворча діяльність в дитячому садку. Старша група Ликова І.О. укр. Ранок 2008
44. Зображувальна діяльність у дошкільному навчальному закладі Горошко Н.А. укр. Ранок 2007
45. Розвиток дошкільнят у музично-руховій діяльності Шевчук А.С. укр. Шкільний світ 2006
46. Англійська мова для дітей дошкільного віку (книга для вчителя) Шкваріна Т.М. укр. Шкільний світ 2009
47. Як навчити дитину правильно розмовляти: від народження до 5 років Тищенко В., Рібцун Ю. укр. Літера ЛТД 2006
48. Особлива дитина: від народження до 6 років Сак Т. укр. Літера ЛТД 2008
49. Розвиваємо у дитини вміння бачити: від народження до 6 років Вавіна Л., Ремажевська В. укр. Літера ЛТД 2008
50. Мовленнєві намистинки для маленької дитинки: від народження до 3 років Рібцун Ю.В. укр. Літера ЛТД 2010
Навчальні посібники, хрестоматійні збірки для дітей
51. Веселка здоров'я (хрестоматія) Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. укр. Мандрівець 2007
52. Навчи мене бути здоровим! Зошит з основ здоров'я (старша група) Лохвицька Л.В., Андрющенко Т.К. укр. Мандрівець 2007
53. Українська мозаїка. Книга для читання в дошкільному закладі та родинному колі (до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі") Вакуленко Н.І., Долинна О.П., Копєйкіна О.А., Низковська О.В. укр. АВДІ 2008
54. Криничка. Для читання наймолодшим (до програми "Зернятко") Грицюк Л.А., Каратаєва М.І. укр. Мандрівець 2008
55. Скарбничка ігор і віршованої мозаїки для дітей раннього та дошкільного віку Іванюк Г.І. укр. ТОВ "Сім кольорів" 2009
56. Буквар "Читайлик" Федієнко В.В. укр. ВД "Школа" 2008
57. Навчаймо читати українською мовою (за методикою М.Зайцева) Зайцев М.О., розробник Біла Е.П. укр. ПП "СВЕНА" 2009
58. Букварик для дошкільнят Луценко І.О. укр. Аконіт 2006
59. Вчимося читати (для дітей 4-5 років) Шелестова Л.В. укр. Фенікс 2006
60. Веселі пальчики (зошит для підготовки руки дитини до письма) Цимбалару А.Д., Онопрієнко О.В. укр. Клас 2007
61. Зошит дошколярика: крапка, риска, завиток - ще до школи один крок Тимофеєва О.О., Пензилик М.Є. укр. Мандрівець 2005
62. Раз - лічилка, два - лічилка Яловська О.О. укр. Мандрівець 2007
63. Навчально- наочний комплект "Готуємось до школи" - Веселі літерки; - В гостях у бабусі; - Для хлоп'яток і дівчаток; - Для дівчаток і хлоп'яток Шевчук Л.М. укр. Торсінг- плюс 2008
64. Лічилочка. Математика для дошкільнят від 4 років Ігнатьєва С.А., Авдєєва Р.Г., Калмикова А.Л. укр. Ранок 2007
65. Знаки-задаваки. Математика для дошкільнят від 5 років Ігнатьєва С.А., Яковлєва О.П. укр. Ранок 2007
66. Логіко- математична палітра Старченко В.А. укр. Світич 2008
67. Математика в світі казок Зайцева Л.І. укр. Ранок 2008
68. Комплекти розвивальних ігрових вправ: "Увага", "Уява", "Сприйняття" та ін. Укл. Бистров О.Л., Бистрова О.С. укр. Торсінг 2006
69. Гра - Дія - Гра Коваль О.Н., Коваль Н.Г., Коваль О.А. укр. Черкаси: ТОВ "ФР Рената" 2009
70. Пізнай природу і себе в ній (зошит з екології для розвитку дітей 3-4 років) Плохій З.П. укр. Світич 2010
71. Пізнай природу і себе в ній (зошит з екології для розвитку дітей 5-6 років) Плохій З.П. укр. Світич 2010
72. Незвичайний календар для спостережень за погодою Тимофеєва О.О. укр. Мандрівець 2007
73. Навчи мене малювати. Альбом 1 Сірченко Л.І., Самарець С.В., Дядищева В.М. укр. Мандрівець 2007
74. Навчи мене малювати. Альбом 2 Сірченко Л.І., Самарець С.В., Дядищева В.М. укр. Мандрівець 2007
75. Навчи мене малювати. Альбом 3 Сірченко Л.І., Самарець С.В., Дядищева В.М. укр. Мандрівець 2008
76. Навчи мене малювати. Альбом 4 (декоративне малювання) Сірченко Л.І. укр. Мандрівець 2009
77. Права та обов'язки дітей і дорослих за педагогічними принципами В.Сухомлинського Туник І. укр. Шкільний світ 2009

ПЕРЕЛІК

навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2010/11 навчальному році

N п/п Назва Автор Клас Видавництво Рік видання
Програми
1. Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 Початкова школа 2006
2. Програма "Фізична культура" 1-4 Ранок 2006
3. Програма "Математика" 1-4 ж-л "Початкова школа" 2006
4. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів "Українознавство" 1-4 УАІ та Д "Рада" 2008
5. Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова типових навчальних планів 1-4 Мандрівець 2009
6. Програма інтегрованого курсу з математики, читання, "Я і Україна", "Основ здоров'я" ("Горішок") 1 ж-л "Початкова школа" 2006
Українська мова Основні підручники та навчальні посібники
7. Буквар (підручник)* Вашуленко М.С., Скрипченко Н.Ф. 1 Освіта 2004, 2005, 2007
8. Буквар (підручник)* Прищепа К.С., Колесниченко В.І. 1 Ґенеза 2005, 2007
9. Буквар (підручник)* Луцик Д.В., Проць М.М., Савшак А.С. 1 Світ 2004, 2005, 2007
10. Буквар (підручник)* Хорошковська О.Н. 1 Навчальна книга 2003**
11. Українська мова (підручник)* Білецька М.А., Вашуленко М.С. 2 Освіта 2002, 2006
12. Рідна мова (підручник)* Вашуленко М.С., Пономарьова К.І. 2 Освіта 2004**
13. Читанка (підручник у 2-х частинах)* Савченко О.Я. 2 Освіта 2006
14. Читанка (підручник)* Науменко В.О. 2 Навчальна книга 2003, 2008
15. Рідна мова (підручник)* НМК. У 2-х частинах Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. 3 Освіта 2003, 2007
16. Читанка (підручник у 2-х частинах)* Савченко О.Я. 3 Освіта 2006
17. Читанка (підручник)* Науменко В.О. 3 Навчальна книга 2003, 2009
18. Рідна мова (підручник)* Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., Мельничайко О.І., Скуратівський Л.В. 4 Освіта 2004
19. Читанка (підручник у 2-х частинах)* Савченко О.Я. 4 Освіта 2007
20. Читанка (підручник)* Науменко В.О. 4 Навчальна книга 2004
Додаткові підручники та навчальні посібники
21. Буквар (підручник) Каніщенко А.П. 1 Навчальна книга - Богдан Промінь 2010, 2007
22. Зошит для письма Ткачук Г.О., Каніщенко А.П. 1 Навчальна книга - Богдан 2007
23. Читанка першокласника Луцик Д.В., Проць М.М., Савшак А.С. 1 Світ 2007
24. "Читаю сам" (посібник з позакласного читання) Мартиненко В.О. 1 АВДІ 2005
25. Післябукварик (підручник) Вашуленко М.С., Захарійчук М.Д., Науменко В.О. 1 Літера 2008
26. Читаночка. Післябукварик (посібник) Бабенко М.Т. 1 Мальва-ОСО 2005
27. Супутник букваря. "Від А до Я" Будна М.О., Рябова С.І. 1 Навчальна книга - Богдан 2006, 2009
28. Зошит для письма N 1, 2 Вашуленко М.С., Прищепа О.Ю. 1 Освіта 2005**
29. Зошит для письма N 1, 2, 3 Онопрієнко О.В., Цимбалару А.Д. 1 Клас 2006
30. Зошит з розвитку мовлення та навчання грамоти. Прописи N 1, 2 Захарійчук М.Д. 1 Літера ЛТД 2008, 2010
31. Мій перший зошит. Прописи Заїка А.М. 1 Ранок 2005
32. Зошит для письма N 1, 2 Заєць С.Г. 1 Грамота 2008
33. Зошит для письма і розвитку мовлення N 1, 2 Гриненко К.П., Онопрієнко О.В. 1 ТОВ "КІМО" 2005
34. Зошит для письма і розвитку мовлення Морська Я.Ф., Романюк З.П. 1 Мальва-ОСО 2006
35. Зошит-посібник "Ігрова граматика", у 4 ч. Запольська А.Т. 1 Абетка 2007
36. Живий букварик Запольська А.Т. 1 Абетка 2009
37. "Прописи з калькою". Ч. 1, 2 до "Букваря" (Прищепи К.С., Колесниченко В.І.) Прищепа К.С., Заїка А.М. 1 Ранок 2009
38. Прописи у 2 ч. Кіясь С.В., Мажник Т.Г. 1 Торсінг 2005
39. Зошит для письма і розвитку мовлення "Малюй - пиши" N 1, 2, 3 Іваниця Г.П. 1 Ґенеза 2007
40. Малюй - пиши. Зошит для письма та розвитку мовлення Іваниця Г.П. 1 Мандрівець 2009
41. Читай - малюй - пиши (посібник) Іваниця Г.П. 1 Унфракон-I 2006
42. Зошит для письма і розвитку мовлення N 1, N 2 Будна Н.О., Рябова С.І. 1 Навчальна книга - Богдан 2005, 2010
43. Зошит з письма та розвитку мовлення N 1, N 2 Шаповалова Л.І., Скубко О.І. 1 Третє тисячоліття 2005
44. Зошит з навчання грамоти N 1, 2 Рудик Т.З., Морська Я.Ф., Мудрик Л.П. 1 Мандрівець 2005
45. Зошит з навчання грамоти N 1, 2 Сєдова Н.М., Капінус Н.О., Грабова Г.С. 1 Мандрівець 2005
46. Прописи для першокласників Федієнко В.В. 1 Школа 2006
47. Прописи (зошит для письма і розвитку мовлення 2 ч.) Сапун Г. 1 Підручники і посібники 2009
48. Зошит для письма Ткачук Г.О., Каніщенко А.П. 1 Промінь 2007
49. Зошит з каліграфії Чабайовська М.І. 1 Мальва - ОСО 2009
50. Зошит з каліграфії і розвитку мовлення Прищепа К.С. 1 Ґенеза 2007
51. Подружися зі словом. Зошит з розвитку мовлення Пономарьова К.І. 1 КІМО 2005
52. Зошит з розвитку зв'язного мовлення Наумчук М., Наумчук В. 1 Підручники і посібники 2009
53. Мої читацькі успіхи (посібник) Джежелей О.В., Ємець А.А. 1 Ранок 2006
54. Книга для читання Ісаєнко О.В. 1 Країна мрій 2007
55. Чарівна читаночка. Книга для додаткового читання Жук Г.О. 1 Весна 2009
56. "Читаємо і друкуємо" (за "Букварем" Вашуленка М.С., Скрипченко Н.Ф.) Петрюк Л.П., Рисована З.Г. 1 Країна мрій 2007
57. "Супутник букваря" (до "Букваря" Вашуленка М.С., Скрипченко Н.Ф.) Ісаєнко О.В. 1 Країна мрій 2007
58. "Веселий зошит для зимових канікул" Колотій Н.М. 1 Країна мрій 2007
59. Веселі рядочки (зошит для робіт з письма) 3 ч. Черкасова А.А., Панова Н.В. 1 Ранок 2007
60. "АБВГДейка" Цимбалару А.Д. 1 КЛАС 2008
61. Вчимося правильно читати: Букварик Вавіна Л.С., Малярчук А. 1 Літера ЛТД 2008
62. Таблиці з навчання грамоти Шандрівська Г.М. 1 Астон 2008
63. Універсальна читаночка Дудіна Т.К. 1 Майстер-клас 2009
64. Чарівна читалочка Жук Г.О. 1 Весна 2009
65. Українська мова. Завдання для тематичного та підсумкового контролю Володарська М.О. 1 ЛЄТА 2008
66. Перші кроки. Книжка для позакласного читання Науменко В.О., Сухопара І.Г. 1 Літера ЛТД 2010
67. Зошит з читання до Букваря Вашуленко М.С. Цепова І.В. 1 Ранок 2010
68. Зошит з читання до Букваря Прищепи К.С. Цепова І.В. 1 Ранок 2010
69. Зошит для письма та розвитку мовлення N 1, 2 Золочевська О.Ф., Чекіна О.Ю. 1 Скорпіон 2006
70. Малий Мирон (посібник) Луцик Д.В., Химин О.Ф. 1-4 Дрогобицький держуніверситет 2005
71. Михайло Коцюбинський. Наша хата (вірші, казки, оповідання для дітей) Укл. Луцик Д.В., Химин О.Ф. 1-4 Дрогобицький держуніверситет 2007
72. Рідна мова (підручник) Зарольська А.В., Самсонова Л.В. 2 Ярослав 2005
73. Українська мова. У 2-х частинах (Підручник) Джемула Г.П., Лавренчук Т.М. 2 Освіта 2004**
74. Мовний дивосвіт. Чародійне зернятко. Ч. 1 Тищенко-Забожко Л.М. 2 Ґенеза 2008
75. Мовний дивосвіт. Уроки чарівної Радмили. Ч. 2 Тищенко-Забожко Л.М. 2 Ґенеза 2008
76. Українська мова. Практичні завдання (посібник для вчителя) Походжай Н.Я., Шост Н.Б. 2 Навчальна книга - Богдан 2009
77. Українська мова. Контроль навчальних досягнень Данилко О. 2 Підручники і посібники 2009
78. Українська мова. Робочий зошит Мосіна С.А. 2 ЦПА 2006
79. Зошит з української мови "Горішок" Воскресенська Н.О. 2 Ранок 2008
80. Хвилинки каліграфії Шевченко К.М. 2 Торсінг 2006
81. Зошит для тестової перевірки з української мови Пономарьова К.І. 2 Ґенеза 2008
82. Творчі завдання з української мови Будна Н.О., Головко З.Л., Козуб О.В. 2 Навчальна книга - Богдан 2010
83. Зошит з розвитку зв'язного мовлення Наумчук М., Наумчук В. 2 Підручники і посібники 2009
84. Зошит з розвитку зв'язного мовлення Ткаченко Л.П., Калашнікова Т.В. 2 ЛЄТА 2008
85. Зошит з розвитку мовлення Ісаєнко О.В., Павлюк І.Ю., Москаленко Л.М. 2 Країна мрій 2008
86. Українська мова. Тестові завдання Ісаєнко О.В., Чамата Н.М, Москаленко Л.М. 2 Країна мрій 2008
87. Зошит для додаткових та самостійних робіт. Українська мова Чекіна О.Ю. 2 Основа 2009
88. Українська мова. Зошит для контрольних робіт Походжай Н.Я., Шост Н.Б. 2 Навчальна книга - Богдан 2009
89. Українська мова. Тестові завдання для поточного контролю Данилко О.Ю., Гоцуляк Д. 2 Підручники і посібники 2009
90. Моя барвиста мова: Зошит з розвитку зв'язного мовлення для 2 класу Коченгіна М.В. 2 Ранок 2006
91. Зошит для домашніх робіт з рідної мови з друкованою основою для 2 класу Лісіцина І.С., Дяченко Л.М. 2 Торсінг 2006
92. Зошит з розвитку мовлення Клименчук С.Л., Федорчук А.А. 2 Мальва-ОСО 2006
93. Посібник-практикум з української мови. 2 клас. Тестові завдання Будна Н.О. 2 Навчальна книга - Богдан 2006, 2010
94. Мовограй (ігри з буквами та словами) Січовик І. 2 Сакцент Плюс 2005
95. Словограй (ігри з буквами та словами) Січовик І. 2 Сакцент Плюс 2005
96. Мовничок для кмітливих діточок (самостійні роботи. Знайди помилку. Словникові диктанти) Айзацька Н.І., Безкоровайна О.В. 2 Торсінг 2006
97. Мовничок для кмітливих діточок. Самостійні роботи. Встав букву. Мовні ігри. Айзацька Н.І., Безкоровайна О.В. 2 Торсінг 2006
98. Чарівне слово. Книжка для позакласного читання Науменко В.О., Сухопара І.Г. 2 Літера ЛТД 2010
99. "Читаю сам" (посібник з позакласного читання) Мартиненко В.О. 2 ТОВ "АВДІ" 2005
100. Найкраще (для уроків позакласного читання) Мовчун А.І., Харсіка Л.І. 2 ТОВ "АВАДІ" 2007, 2008
101. Хрестоматія для позакласного читання Ісаєнко О.В. 2 Країна мрій 2006
102. Хрестоматія з позакласного читання Ісаєнко О.В., Чамата Н.М. 2 Країна мрій 2007
103. Зошит з читання до підручника "Читанка" Науменко В.О. 2 Ґенеза 2008
104. Зошит для творчих робіт і перевірки знань до підручника "Читанка" Науменко В.О. 2 Ґенеза 2008
105. Уроки читання. Робочий зошит Будна Н.О., Головко З.Л. 2 Навчальна книга - Богдан 2010
106. Зошит для перевірних робіт з української мови Лабащук О.В., Скіпакевич О.В., Ухіна Т.Б. 2 Мандрівець 2005
107. Книга для позакласного читання Онопрієнко О.В., Соловець Л.О. 2 КІМО 2005
108. Читання. Різнорівневі завдання Гребенькова Л.О., Жданова С.Г., Курапова І.А. 2 Торсінг 2006
109. Універсальна читаночка Дудіна Т.К. 2 Майстер-клас 2009
110. Читайлик Сапун Г.М., Ткачова Н.В. 2 Підручники і посібники 2009
111. Позакласне читання Гордієнко Н.М. 2 Весна 2010
112. Таблиці слів, значення, вимову і написання яких потрібно засвоїти Ісаєнко О.В. 2 Країна мрій 2006, 2007
113. "Веселий зошит для зимових канікул" Колотій Н.М. 2 Країна мрій 2007
114. Зошит для робіт з розвитку зв'язного мовлення та записів на уроках читання Коршун Т.В., Колесніченко В.І. 2 Країна мрій 2007
115. Зошит з розвитку мовлення "Подружися зі словом" Пономарьова К.І. 2 Ґенеза 2008
116. Зошит з розвитку зв'язного мовлення "Говоримо, читаємо, пишемо" Будна Н.О., Рябова С.І. 2 Навчальна книга - Богдан 2009
117. Робочий зошит з читання Павлюк І.Ю. 2 Країна мрій 2007
118. Словникові слова Ісаєнко О.В., Чамата Н.М., Басова С.В., Москаленко Л.М. 2 Країна мрій 2007, 2008
119. Сходинками знань. Тематичне оцінювання (Математика, Я і Україна, Читання, Українська мова) Мещерякова К.С. 2 Весна 2010
120. Зарубіжна дитяча література Мовчун А.І., Варавкіна З.Д., Дем'яненко С.І. 2-4 Дельта 2006
121. Мовний дивосвіт. Попелюшка. Ч. 1 Тищенко-Забожко Л.М. 3 Ґенеза 2008
122. Мовний дивосвіт. Лісова школа. Ч. 2 Тищенко-Забожко Л.М. 3 Ґенеза 2008
123. Зошит з української мови Прищепа О.Ю., Товмаш Г.К. 3 КІМО 2006
124. Таблиці слів, значення, вимову і написання яких потрібно засвоїти Ісаєнко О.В. 3 Країна мрій 2006, 2007
125. Посібник-практикум з української мови. 3 клас. Тестові завдання Рябова С.І. 3 Навчальна книга - Богдан 2006, 2010
126. Зошит для тематичної тестової перевірки з української мови Пономарьова К.І. 3 Ґенеза 2008
127. Зошит з української мови "Горішок" Воскресенська Н.О. 3 Ранок 2008
128. Уроки читання. Робочий зошит Будна Н.О., Головко З.Л., Заброцька С.Г. 3 Навчальна книга - Богдан 2010
129. Творчі завдання з української мови Будна Н.О., Головко З.Л. 3 Навчальна книга - Богдан 2010
130. Українська мова. Робочий зошит Важеніна О.Г., Мосіна С.А. 3 ЦПА 2006
131. Хвилинки каліграфії Кузіна О.М. 3 Торсінг 2006
132. "Подружися зі словом." Зошит з розвитку зв'язного мовлення Пономарьова К.І. 3 Ґенеза 2008
133. Моя барвиста мова: Зошит з розвитку зв'язного мовлення Коченгіна М.В. 3 Ранок 2006
134. Зошит для домашніх робіт з рідної мови з друкованою основою для 3 класу Лісіцина І.С., Дяченко Л.М. 3 Торсінг 2006
135. Мовничок для кмітливих діточок 2-x частинах: I ч.: Самостійні роботи. Знайди помилку. Словникові диктанти; II ч.: Самостійні роботи. Встав букву. Мовні ігри Айзацька Н.І., Безкоровайна О.В. 3 Торсінг 2006
136. Зошит з розвитку мовлення Бовсунівська Г.Г., Клименчук С.Л. 3 Мальва-ОСО 2006
137. Українська мова. Тестові завдання Ісаєнко О.В., Чамата Н.М., Москаленко Л.М. 3 Країна мрій 2008
138. Українська мова. Дидактичні матеріали Фінько Г.М., Загрійчук Л.М. 3 Абетка 2008
139. Українська мова. Зошит для контрольних робіт Походжай Н.Я., Шост Н.Б. 3 Навчальна книга - Богдан 2009
140. Диференційовані домашні завдання з української мови Соломонюк О.В. 3 Грамота 2009
141. Українська мова. Тестові завдання для поточного контролю Данилко О.Ю., Гоцуляк Д. 3 Підручники і посібники 2009
142. Зошит для додаткових та самостійних робіт. Українська мова Чекіна О.Ю. 3 Основа 2009
143. Українська мова. Контроль навчальних досягнень Данилко О. 3 Підручники і посібники 2009
144. "Веселий зошит для зимових канікул" Колотій Н.М. 3 Країна мрій 2007
145. Зошит для робіт з розвитку зв'язного мовлення та записів на уроках читання Коршун Т.В., Колесніченко В.І. 3 Країна мрій 2007
146. Зошит з розвитку зв'язного мовлення "Говоримо, читаємо, пишемо" Будна Н.О., Головко З.Л., Рябова С.І. 3 Навчальна книга - Богдан 2008
147. Зошит з розвитку зв'язного мовлення Наумчук М., Наумчук В. 3 Підручники і посібники 2009
148. Зошит з розвитку зв'язного мовлення Ткаченко Л.П., Калашнікова Т.В. 3 ЛЄТА 2008
149. Зошит з розвитку мовлення Ісаєнко О.В., Павлюк І.Ю., Москаленко Л.М. 3 Країна мрій 2008
150. Робочий зошит з читання Павлюк І.Ю. 3 Країна мрій 2007
151. Словникові слова Ісаєнко О.В., Чамата Н.М., Басова С.В., Москаленко Л.М. 3 Країна мрій 2007, 2009
152. Найкраще (для уроків позакласного читання) Мовчун А.І., Хорсіка Л.І. 3 АВДІ 2008
153. Книга для позакласного читання "Читаємо влітку" Курганова Н.В. 3 Торсінг Плюс 2008
154. Книга для позакласного читання Онопрієнко О.В., Соловець Л.О. 3 КІМО 2005
155. Універсальна читаночка Дудіна Т.К. 3 Майстер-клас 2009
156. Читайлик Сапун Г.М. 3 Підручники і посібники 2009
157. Позакласне читання Гордієнко Н.М. 3 Весна 2010
158. Стежинка. Рідне слово Прошкуратова Т.С. 3 Просвіта 2006
159. Читання. Різнорівневі завдання Гребенькова Л.О., Жданова С.Г., Курапова І.А. 3 Торсінг 2006
160. Українська мова. Практичні завдання (посібник для вчителя) Походжай Н.Я., Шост Н.Б. 3 Навчальна книга - Богдан 2009
161. Веселкова читанка. Книжка для позакласного читання, ч. 1, 2 Науменко В.О., Сухопара І.Г. 3 Літера ЛТД 2010
162. Сходинками знань. Тематичне оцінювання (Математика, Я і Україна, Читання, Українська мова) Мещерякова К.С. 3 Весна 2010
163. Рідна мова (підручник) Зарольська А.В., Самсонова Л.В. 4 Ярослав 2004*
164. Мовний дивосвіт. Русалонька Ч. 1 Тищенко-Забожко Л.М. 4 Ґенеза 2008
165. Мовний дивосвіт. Неймовірна пригода Ч. 2 Тищенко-Забожко Л.М. 4 Ґенеза 2008
166. Вікно у світ. Книжка для позакласного читання. Ч. 1, 2. Науменко В.О., Сухопара І.Г. 4 Літера ЛТД 2010
167. Посібник-практикум з української мови. 4 клас. Тестові завдання Головко З.Л. 4 Навчальна книга - Богдан 2006, 2010
168. Читання. Різнорівневі завдання Курапова І.А., Жданова С.Г. 4 Торсінг 2006
169. Універсальна читаночка Дудіна Т.К. 4 Майстер-клас 2009
170. Зошит для тематичної тестової перевірки з української мови Пономарьова К.І. 4 Ґенеза 2008
171. Українська мова. Зошит для контрольних робіт Походжай Н.Я., Шост Н.Б. 4 Навчальна книга - Богдан 2009
172. Українська мова. Практичні завдання (посібник для вчителя) Походжай Н.Я., Шост Н.Б. 4 Навчальна книга - Богдан 2009
173. Творчі завдання з української мови Гемзюк О.Р., Рябова С.І. 4 Навчальна книга - Богдан 2010
174. Українська мова. Тестові завдання для поточного контролю Данилко О.Ю., Гоцуляк Д. 4 Підручники і посібники 2009
175. Зошит для додаткових та самостійних робіт. Українська мова Чекіна О.Ю. 4 Основа 2009
176. Зошит для перевірних робіт з української мови Лабащук О.В., Скіпакевич О.В., Ухіна Т.Б. 4 Мандрівець 2005
177. Зошит з української мови "Горішок" Воскресенська Н.О. 4 Ранок 2008
178. "Подружися зі словом". Зошит з розвитку зв'язного мовлення Пономарьова К.І. 4 Ґенеза 2008
179. Українська мова. Тестові завдання Ісаєнко О.В., Чамата Н.М., Москаленко Л.М. 4 Країна мрій 2008
180. Українська мова. Дидактичні матеріали Фінько Г.М., Абельчук З.С. 4 Абетка 2008
181. Хвилинки каліграфії Кучеренко Т.В. 4 Торсінг 2006
182. Зошит з розвитку мовлення Клименчук С.Л., Трохименко Т.О. 4 Мальва-ОСО 2006
183. Моя барвиста мова: Зошит з розвитку зв'язного мовлення для 4 класу Коченгіна М.В. 4 Ранок 2006
184. Зошит для домашніх робіт з рідної мови з друкованою основою для 4 класу Власенко Л.В. 4 Торсінг 2006
185. Найкраще (для уроків позакласного читання) Мовчун А.І., Хорсіка Л.І. 4 АВДІ 2008
186. Робочий зошит для уроків читання Будна Н.О., Головко З.Л., Чорненька І.М. 4 Навчальна книга - Богдан 2006
187. Зошит з розвитку зв'язного мовлення Ткаченко Л.П., Калашнікова Т.В. 4 ЛЄТА 2008
188. Зошит з розвитку мовлення Ісаєнко О.В., Павлюк І.Ю., Москаленко Л.М. 4 Країна мрій 2008
189. Українська мова. Робочий зошит Мосіна С.А. 4 ЦПА 2006
190. Мовничок для кмітливих діточок. Самостійні роботи. Знайди помилку. Словникові диктанти Айзацька Н.І., Безкоровайна О.В. 4 Торсінг 2006
191. Мовничок для кмітливих діточок. Самостійні роботи. Встав букву. Мовні ігри Айзацька Н.І., Безкоровайна О.В. 4 Торсінг 2006
192. Книга для позакласного читання Онопрієнко О.В., Соловець Л.О. 4 КІМО 2005
193. Таблиці слів, значення, вимову і написання яких потрібно засвоїти Ісаєнко О.В. 4 Країна мрій 2006, 2007
194. "Веселий зошит для зимових канікул" Колотій Н.М. 4 Країна мрій 2007
195. Зошит для робіт з розвитку зв'язного мовлення та записів на уроках читання Коршун Т.В., Колесніченко В.І. 4 Країна мрій 2007
196. Зошит з розвитку зв'язного мовлення Наумчук М., Наумчук В. 4 Підручники і посібники 2009
197. Зошит з розвитку зв'язного мовлення "Говоримо, читаємо, пишемо" Будна Н.О., Рябова С.І., Скрипченко Н.Ф. 4 Навчальна книга - Богдан 2008
198. Робочий зошит з читання Павлюк І.Ю. 4 Країна мрій 2006
199. Словникові слова Ісаєнко О.В., Чамата Н.М., Басова С.В., Москаленко Л.М. 4 Країна мрій 2007
200. Читайлик Сапун Г.М., Ткачова Н.В. Підручники і посібники 2009
201. Позакласне читання Гордієнко Н.М. 4 Весна 2010
202. Сто двадцять розповідей про письменників Одинцова Г.С., Кодлюк Я.П. 1-4 Наш час 2006
203. Цікаве мовознавство для молодших школярів Одинцова Г.С., Кодлюк Я.П. 1-4 Наш час 2006
204. Українська мова. Правила в схемах і таблицях (плакати) Стець А.В. 1-4 Ярослав 2005
205. Дивосвіт дитинства (хрестоматія з етики для учнів початкової школи) Хайруліна В.М. та ін. 1-4 Плеяди 2005
206. Тлумачний словничок для початкових класів Парфьонов М.Г. та ін. 1-4 Ранок 2004**
207. Фразеологічний словничок для 1-4 класів Укл. Кревно Т.І. 1-4 Ранок 2010
208. Надійний друг школяра (книга для додаткового читання) упор. Павловська С.С. 1-4 Ітерпрес ЛТД 2006
209. Зарубіжна дитяча література (хрестоматія для позакласного читання) Мовчун А.І., Варавкіна З.Д., Дем'яненко С.І. 1-4 Дельта 2006
210. Українська мова і мовлення в початковій школі Вашуленко М.С. 1-4 Освіта 2006
211. Довідник молодшого школяра з української мови Вашуленко М.С. 1-4 Літера ЛТД 2010
212. Лауреати премії ім. Лесі Українки (книга для читання) Мовчун А.І., Мовчун Л.В. 1-4 Наш час 2007
213. Літературні секрети (довідник) Мовчун А.І., Мовчун Л.В. 1-4 Наш час 2009
214. Мовні скарби (довідник) Мовчун А.І., Мовчун Л.В. 1-4 Наш час 2009
215. У світі етимології (словник) Мовчун А.І., Мовчун Л.В. 1-4 Наш час 2007
216. Російсько- український словничок Воскресенська Н.О., Воскресенська К.О. 1-4 Ранок 2010
217. Сходинками знань. Тематичне оцінювання (Математика, Я і Україна, Читання, Українська мова) Мещерякова К.С. 4 Весна 2010
218. Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з української мови Вашуленко М.С., Пономарьова К.І. 4 Ґенеза 2009, 2010
219. Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з української мови Черкесова А.А., Панова Н.В. 4 Ранок 2010
220. Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з читання Вашуленко О.В., Третяк О.П., Копликова Т.К., Чернецька О.Г. 4 Ґенеза 2009, 2010
221. Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з українського читання Черкесова А.А., Панова Н.В. 4 Ранок 2010
222. Контрольні роботи. Українська мова (підготовка до державної підсумкової атестації) Айзацька Н.І. 4 Весна 2010
223. Українська мова. Контроль навчальних досягнень Данилко О. 4 Підручники і посібники 2009
224. Контрольні роботи. Читання (підготовка до державної підсумкової атестації) Айзацька Н.І. 4 Весна 2010
Російська мова Основні підручники та навчальні посібники
225. Підручник "Послебукварик" Вашуленко М.С., Науменко В.О., Захарійчук М.Д. 1 Літера ЛТД 2004, 2008
226. Русский язык (підручник)* Ґудзик І.П., Гурська В.В. 2 Освіта 2002, 2008
227. Русский язык (підручник) Пелепейченко Л.М., Коченгіна М.В. 2 Промінь 2004, 2008
228. Русский язык (підручник)* Ґудзик І.П., Гурська В.В. 3 Освіта 2004, 2006
229. Русский язык (підручник)* Ґудзик І.П. 4 Освіта 2004, 2006
Додаткові підручники та навчальні посібники
230. Русский язык (підручник) Анісімова В.О. 1 Перун 2008
231. Русский язык (робочий зошит) Анісімова В.О. 1 Перун 2009
232. Русский язык (підручник) Анісімова В.О. 2 Перун 2004**
233. Русский язык (робочий зошит) Анісімова В.О. 2 Перун 2007
234. Рабочая тетрадь по русскому языку с украинским языком обучения Шаповалова Л.І., Скубко Е.І. 2 Третє тисячоліття 2007
235. Самостоятельные работы. Русский язык. Найди ошибку. Вставь букву. Языковые игры Айзацька Н.І. 2 Торсінг-плюс 2009
236. Русский язык (підручник) Анісімова В.О. 3 Перун 2004**
237. Русский язык (робочий зошит) Анісімова В.О. 3 Перун 2008
238. Рабочая тетрадь по русскому языку с украинским языком обучения Шаповалова Л.І., Скубко Е.І. 3 Третє тисячоліття 2007
239. Самостоятельные работы. Русский язык. Найди ошибку. Вставь букву. Языковые игры Айзацька Н.І. 3 Торсінг-плюс 2009
240. Учим русский язык. Рабочая тетрадь- пособие для классов с украинским языком обучения Безкоровайна О.В. 3 Торсінг 2006
241. Русский язык (підручник) Анісімова В.О. 4 Перун 2004**
242. Рабочая тетрадь по русскому языку с украинским языком обучения Шаповалова Л.І., Скубко Е.І. 4 Третє тисячоліття 2007
243. Самостоятельные работы. Русский язык. Найди ошибку. Вставь букву. Языковые игры Айзацька Н.І. 4 Торсінг-плюс 2009
244. Учим русский язык. Рабочая тетрадь- пособие для классов с украинским языком обучения Безкоровайна О.В. 4 Торсінг 2006
Математика Основні підручники та навчальні посібники
245. Математика (підручник)* Кочина Л.П., Листопад Н.П. 1 Літера 2001, 2002, 2007
246. Математика (підручник)* Богданович М.В. 1 Махаон 2003**
247. Математика (підручник)* Богданович М.В. 2 Освіта 2006
248. Математика (підручник)* Кочина Л.П., Листопад Н.П. 2 Літера 2008
249. Математика (підручник)* Кочина Л.П., Листопад Н.П. 3 Літера 2003**
250. Математика (підручник)* Богданович М.В. 3 Освіта 2006
251. Математика (підручник)* Кочина Л.П., Листопад Н.П. 4 Літера 2004**
252. Математика (підручник)* Богданович М.В. 4 Освіта 2005, 2008
Додаткові підручники та навчальні посібники
253. Математика (підручник) Будна Н.О., Беденко М.В. 1 Навчальна книга - Богдан 2006
254. "Зошит з математики N 1, N 2. 1 клас" Головко З.Л., Походжай Н.Я., Шост Н.Б. 1 Навчальна книга - Богдан 2009
255. Вчимося розв'язувати задачі (посібник) Логачевська С.П. 1 Початкова школа 2010
256. Зошит з математики Шевчук Л.М. 1 Торсінг 2007, 2008
257. Зошит з математики Кочина Л.П., Листопад Н.П. 1 Літера 2005
258. Тестові завдання з математики 1 клас Кочина Л.П. 1 Ґенеза 2008
259. Зошит з математики Богданович М.В. 1 Освіта 2004, 2005, 2007, 2008
260. Зошит з математики Богданович М.В., Листопад Н.П., Шпакова В.С., Литвиненко Л.І. 1 СФД-ФО "Сандул В.П." 2008
261. Математика. Робочий зошит Кочина Л.П., Карасьова Л.М., Литвиненко Н.І. 1 Ранок 2005
262. Перевірні роботи з математики Сухарєва Л.С. 1 Ранок 2005
263. "Веселі клітинки" (зошит для робіт з математики N 1, 2) Панова Н.В., Черкасова А.А. 1 Ранок 2009
264. Зошит з математики. ч. 1. Перший десяток Головко З.Л. та ін. 1 Навчальна книга - Богдан 2006
265. Зошит з математики. ч. 2. Задачі. Другий десяток Будна Н.О., Головко З.Л. 1 Навчальна книга - Богдан 2006
266. Картки поточного та тематичного контролю з математики Походжай Н.Я., Шост Н.Б. 1 Навчальна книга - Богдан 2006
267. Математика. Робочий зошит Бабовал Г. І., Рябова С.І. 1 Навчальна книга - Богдан 2004, 2010
268. Збірник задач і тестів з математики Будна Н.О., Головко З.Л. 1 Навчальна книга - Богдан 2006
269. Робочий зошит з математики Заїка А.М., Ухіна Т.Б. 1 Мандрівець 2008
270. Зошит для перевірних робіт з математики Ухіна Т.Б., Дівакова І.І. 1 Мандрівець 2005
271. Зошит з математики N 1, 2 Будна Н.О., Беденко М.В. 1 Навчальна книга - Богдан 2007
272. Зошит з математики. Ч. 1, 2 Володарська М.О. 1 ЛЄТА 2007 - 2010
273. Математика. Робочий зошит. 1 клас Бабовал Т.І., Рядова С.І. 1 Навчальна книга - Богдан 2010
274. Зошит з математики N 1, 2. Пригоди математичної точки Іваниця Г.П., Іваниця В.І. 1 Світ 2004**
275. Зошит з математики Онопрієнко О.В. 1 КІМО 2005
276. Цікаво. Вчимось додавати та віднімати Кучерявенко А.Л. 1 Майстер-клас 2006
277. Зошит з математики Онопрієнко О.В., Цимбалару А.Д. 1 Клас 2006
278. Самостійні роботи з математики. Цікаві завдання. Знайди помилки Берестова О.В. 1 Торсінг 2006
279. Зошит для самостійних вправ з математики Корчевська О.П. 1 Мандрівець 2009
280. Зошит з математики Поканевич І.А. 1 ЦПА 2006
281. Зошит з математики Суміна Т.І., Литвиненко О.І. 1 Ґенеза 2007
282. Математика. Прописи. Самостійні роботи Петрюк Л.П., Рисована З.Г. 1 Країна мрій 2007
283. Таблиці з математики Шандрівська Г.М. 1 Астон 2008
284. Математика. Робочий зошит Федієнко В.В., Губернаторова М.П., Селезньова О.М. 1 Школа 2009
285. Логічна мозаїка Шостак Л.Ф., Мединська А.Ю. 1 Одеса 2009
286. "Чарівна скринька школяра" Перекидні картки Будна Н.О., Козуб О.В. 1-4 Навчальна книга - Богдан 2006
287. Математика (підручник) Будна Н.О., Беденко М.В. 2 Навчальна книга - Богдан 2007
288. Зошит з математики Шевчук Л.М. 2 Торсінг 2008
289. Зошит з математики Талько Л.М. 2 ЦПА 2006
290. Зошит з математики Богданович М.В., Шпакова В.С. 2 СФД-ФО "Сандул В.П." 2008
291. Зошит для самостійних вправ з математики Корчевська О.П. 2 Мандрівець 2009
292. Зошит для домашніх завдань. Математика Чекіна О.Ю. 2 Основа 2009
293. Зошит з математики. 2 клас (N 1, N 2) Будна Н.О., Беденко М.В. 2 Навчальна книга - Богдан 2008
294. Математика. Робочий зошит Назаренко А.А., Ольховська З.М. 2 Ранок 2008, 2009
295. Самостійні роботи з математики. Цікаві завдання. Знайди помилки Марченко І.С. 2 Торсінг 2006
296. Самостійні роботи з математики Сухарєва Л.С. 2 Ранок 2005
297. Зошит з математики Кочина Л.П. 2 Літера 2005
298. Математика. Робочий зошит Федієнко В.В., Губернаторова М.П., Селезньова О.М. 2 Школа 2009
299. Робочий зошит з математики Заїка А.М., Ухіна Т.Б. 2 Мандрівець 2005
300. Зошит для контрольних робіт Назарінська Л.І., Малінкіна В.М. 2 Факт 2006
301. Зошит для перевірних робіт з математики Ухіна Т.Б., Дівакова І.І. 2 Мандрівець 2005
302. Зошит з математики для контролю навчальних досягнень Ухіна Т.Б., Дівакова І.І. 2 Мандрівець 2008
303. Зошит для контролю знань з математики Котвицька Т.Ю. 2 Торсінг 2006
304. Математика. Робочий зошит Кочина Л.П., Карасьова Л.М., Литвиненко Н.І. 2 Ранок 2005
305. Тестові завдання з математики Кочина Л.П. 2 Ґенеза 2008
306. Математика. Тестові завдання Ісаєнко О.В., Супрун А.І. 2 Країна мрій 2008
307. Зошит з математики Богданович М.В. 2 Освіта 2005**
308. Зошит для контрольних робіт з математики Шандрівська Г.М. 2 Навчальна книга - Богдан 2009
309. Уроки математики в 2 кл Богданович М.В. 2 Освіта 2004**
310. Логічна мозаїка Шостак Л.Ф., Мединська А.Ю. 2 Одеса 2009
311. Математика. Контрольні та самостійні роботи Корчевська О.П. Підручники і посібники 2010
312. Математика (підручник) Будна Н.О., Беденко М.В. 3 Навчальна книга - Богдан 2008
313. Самостійні роботи з математики. Цікаві завдання. Знайди помилки Марченко І.С. 3 Торсінг 2006
314. Математика. Робочий зошит Назаренко А.А., Скляренко І.О. 3 Ранок 2008, 2009
315. Зошит з математики Талько Л.М. 3 ЦПА 2006
316. Зошит з математики Богданович М.В., Листопад Н.П. 3 СФД-ФО "Сандул В.П." 2008
317. Зошит для контрольних робіт з математики Шандрівська Г.М. 3 Навчальна книга - Богдан 2009
318. Зошит для контролю знань з математики Котвицька Т.Ю. 3 Торсінг 2006
319. Зошит для самостійних вправ з математики Корчевська О.П. 3 Мандрівець 2009
320. Зошит для домашніх завдань. Математика Чекіна О.Ю. 3 Основа 2009
321. Вчимося розв'язувати задачі (посібник) Логачевська С.П. 3 Початкова школа 2003**
322. Самостійні роботи з математики Сухарєва Л.С. 3 Ранок 2005
323. Зошит з математики Кочина Л.П. 3 Літера 2005
324. Зошит з математики Богданович М.В., Лишенко Г.П. 3 Освіта 2004**
325. Математика. Робочий зошит Федієнко В.В., Губернаторова М.П., Селезньова О.М. 3 Школа 2009
326. Зошит для перевірних робіт з математики Ухіна Т.Б., Дівакова І.І. 3 Мандрівець 2004**
327. Зошит з математики для контролю навчальних досягнень Ухіна Т.Б., Дівакова І.І. 3 Мандрівець 2008
328. Зошит для контрольних робіт Назарінська Л.І., Малінкіна В.М. 3 Факт 2006
329. Математика. Робочий зошит Кочина Л.П., Карасьова Л.М., Литвиненко Н.І. 3 Ранок 2005
330. Математика. Тестові завдання Ісаєнко О.В., Супрун А.І. 3 Країна мрій 2008, 2009
331. Тестові завдання з математики Кочина Л.П. 3 Ґенеза 2008
332. Логічна мозаїка Шостак Л.Ф., Мединська А.Ю. 3 Одеса 2009
333. Творча математика Митник О.Я. 3 Початкова школа 2007
334. Математика. Контрольні та самостійні роботи Корчевська О.П. Підручники і посібники 2010
335. Математика (підручник) Будна Н.О., Беденко М.В. 4 Навчальна книга - Богдан 2009
336. Зошит з математики Богданович М.В., Листопад Н.П., Шпакова В.С., Литвиненко Л.І. 4 СФД-ФО "Сандул В.П." 2008
337. Зошит для контрольних робіт Назарінська Л.І., Малінкіна В.М. 4 Факт 2006
338. Самостійні роботи з математики. Цікаві завдання. Знайди помилки Марченко І.С. 4 Торсінг 2006
339. Самостійні роботи з математики Сухарєва Л.С. 4 Ранок 2005
340. Математика. Робочий зошит Кочина Л.П., Карасьова Л.М., Литвиненко Н.І. 4 Ранок 2005
341. Тестові завдання з математики Кочина Л.П. 4 Ґенеза 2008
342. Зошит для перевірних робіт з математики Ухіна Т.Б., Дівакова І.І. 4 Мандрівець 2005
343. Зошит з математики для контролю навчальних досягнень Ухіна Т.Б., Дівакова І.І. 4 Мандрівець 2008
344. Математика. Робочий зошит Федієнко В.В., Губернаторова М.П., Селезньова О.М. 4 Школа 2009
345. Математика. Тестові завдання Ісаєнко О.В., Супрун А.І. 4 Країна мрій 2008, 2009
346. Тематичне оцінювання з математики в 4 класі Бондаренко О.Т., Ліченко В.М. 4 Освіта 2006
347. Математичний помічник Богданович М.В. 4 Освіта 2006
348. Зошит з математики Талько Л.М. 4 ЦПА 2006
349. Зошит для самостійних вправ з математики Корчевська О.П. 4 Мандрівець 2009
350. Зошит для домашніх завдань. Математика Чекіна О.Ю. 4 Основа 2009
351. Зошит для контролю знань з математики Котвицька Т.Ю. 4 Торсінг 2006
352. Зошит з математики Богданович М.В. 4 Освіта 2005
353. Математика. Зошит для контрольних робіт Шандрівська Г.М. 4 Навчальна книга - Богдан 2009
354. Математика. Робочий зошит Назаренко А.А. 4 Ранок 2008, 2009
355. Логічна мозаїка Шостак Л.Ф., Кореновська О.Г. 4 Одеса 2009
356. Математика в таблицях та схемах для учнів початкових класів Курганов С.Ю. Торсінг 2010
357. Логічні завдання. ч. 1, 2 Єфімова І.В. Торсінг 2010
358. Математика. Контрольні та самостійні роботи Корчевська О.П. Підручники і посібники 2010
359. Підготовка до Державної підсумкової атестації Заїка А.М. 4 Торсінг 2010
360. Контрольні роботи. Математика (підготовка до ДПА) Берестова О.В. 4 Весна 2010
361. Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з математики Барна М.М., Онопрієнко О.В., Пархоменко Н.Є. 4 Ґенеза 2009, 2010
362. Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з математики Черкесова А.А., Панова Н.В. 4 Ранок 2010
Я і Україна Основні підручники та навчальні посібники
363. Я і Україна. Віконечко (підручник)* Бібік Н.М., Коваль Н.С. 1 Ґенеза 2002**
364. Я і Україна. Довкілля (підручник)* Гуз К.Ж., Ільченко В.Р. 1 НМЦ інтеграції змісту освіти АПН України 2002**
365. Я і світ (підручник)* Арцишевський Р.А., Балашова С.П. 1 Літера ЛТД 2002**
366. Я і Україна (підручник)* Бібік Н.М., Коваль Н.С. 2 Ґенеза 2002, 2008
367. Я і Україна (підручник)* Байбара Т.М., Бібік Н.М., Коваль Н.С. 2 Ґенеза 2009
368. Я і Україна. Довкілля (підручник)* Гуз К.Ж., Ільченко В.Р. 2 НМЦ інтеграції змісту освіти АПН України 2002, 2008
369. Я і Україна (підручник)* Байбара Т.М., Бібік Н.М. 3 Форум 2003**
370. Я і Україна. Довкілля (підручник)* Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Ільченко О.Г. 3 Довкілля-К 2003**
371. Я і Україна (підручник)* Байбара Т.М., Бібік Н.М. 4 Форум 2004**
372. Я і Україна. Довкілля (підручник)* Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Водолазька Т.В., Ільченко О.Г. 4 НМЦ інтеграції змісту освіти АПН України 2004**
Додаткові підручники та навчальні посібники
373. Світ-дивосвіт: Хрестоматія з природознавства Школа Н.М., Голубєва І.С. 1-4 Лелека 2004**
374. Календар спостережень за погодою. Квітковий календар Тимофєєва О.О., Ухіна Т.Б., Тимофєєва О.В., Борисенко В.І. 1-4 Мандрівець 2008
375. Твоя планета Земля (хрестоматія) Мартиненко В.О. 1-4 Інтерпрес ЛТД 2009
376. Я і Україна (Зошит) (укр., рос. мовами) Бібік Н.М., Коваль Н.С. 1 Ґенеза 2007
377. Я і Україна. Навколишній світ (Зошит) Діптан Н.В. 1 Ранок 2008
378. Я і Україна. Навколишній світ (Зошит) Онопрієнко О.В. 1 Клас 2007
379. Я і Україна. Навколишній світ (Зошит) Мечник Л.А., Жаркова І.І. 1 Підручники і посібники 2005
380. Я і Україна. Навколишній світ (Зошит) Фінько Г.М., Волошина Г.П. 1 Мальви-ОСО 2005
381. Я і Україна. Навколишній світ. Робочий зошит Федієнко В., Черевко О. 1 Школа 2005
382. Я і Україна. Навколишній світ. Робочий зошит Гончаренко Н.Т. 1 ЦПА 2006
383. Я і Україна. Навколишній світ (Зошит) Паньок Т.В., Володарська М.О. 1 ЛЄТА 2007
384. Я і Україна. Навколишній світ. Робочий зошит Будна Н.О., Головко З.Л., Заяць Я.М. 1 Навчальна книга - Богдан 2007
385. Я і Україна. Довкілля. Робочий зошит Володарська Т.В., Гуз К.Ж., Криштопа Н.В. 1 ТОВ "Довкілля-К" 2008
386. Я і Україна. Робочий зошит Діптан Н.В. 1 Ранок 2009
387. Я і Україна. Тестові завдання в малюнках Ісаєнко О.В. 1 Країна мрій 2007
388. Я і Україна. Практичні роботи Ісаєнко О.В., Супрун А.І. 1 Країна мрій 2008
389. Я і Україна. Тестові завдання в малюнках Ісаєнко О.В., Чамата Н.М. 2 Країна мрій 2007
390. Я і Україна. Практичні роботи Ісаєнко О.В., Супрун А.І. 2 Країна мрій 2008
391. Я і Україна. Робочий зошит Клочко Н.В. 2 Країна мрій 2007
392. Я і Україна. Навколишній світ. Робочий зошит Будна Н.О., Головко З.Л. 2 Навчальна книга - Богдан 2007
393. Я і Україна. Навколишній світ (Зошит) Паньок Т.В., Володарська М.О. 2 ЛЄТА 2007
394. Я і Україна. Зошит до підручника (укр., рос.) Бібік Н.М., Коваль Н.С. 2 Ґенеза 2008
395. Я і Україна. Навколишній світ. Робочий зошит Федієнко В., Черевко О. 2 Школа 2005
396. Я і Україна. Навколишній світ (Зошит) Тетьоркіна В.А., Погорелова С.М. 2 Ранок 2005
397. Я і Україна. Навколишній світ (Зошит) Мечник Л.А., Жаркова І.І. 2 Підручники і посібники 2005
398. Я і Україна. Навколишній світ Фінько Г.М., Лихва А.В. 2 Мальва-ОСО 2005
399. Я і Україна. Зошит для контрольних робіт Будна Н.О. 2 Навчальна книга - Богдан 2009
400. Я і Україна. Робочий зошит Гончаренко Н.Т. 2 ЦПА 2007
401. Я і Україна. Робочий зошит Діптан Н.В., Тетьоркіна В.А., Погорелова С.М. 2 Ранок 2009
402. Самостійні роботи. Я і Україна Володарська М.В. 2 Торсінг Плюс 2008
403. Я і Україна. Довкілля. Робочий зошит Володарська Т.В., Гуз К.Ж., Криштопа Н.В. 2 ТОВ "Довкілля-К" 2008
404. Я і Україна. Робочий зошит Онопрієнко О.В., Кільдяшова І.О. 2 Клас 2007
405. Я і Україна. Навколишній світ. Робочий зошит (до підручника Бібік Н.М., Коваль Н.С.) Тетьоркіна В.А., Погорелова С.М. 2 Ранок 2008
406. Я і Україна. Робочий зошит Гончаренко Н.Т. 3 ЦПА 2007
407. Я і Україна. Робочий зошит (до підручника Байбари Т.М., Бібік Н.М.) Хитяєва Л.П., Діптан Н.В. 3 Ранок 2008
408. Я і Україна. Природознавство. Робочий зошит з тематичним контролем знань Лотоцька О.М. 3 Тернов 2007
409. Я і Україна. Я і суспільство Фінько Г.М., Лихва А.В. 3 Мальва-ОСО 2006
410. Я і Україна. Я і природа Фінько Г.М., Кулик О.О. 3 Мальва-ОСО 2006
411. Я і Україна. Громадянська освіта. Робочий зошит Федієнко В.В., Черевко О.М. 3 Школа 2005
412. Я і Україна. Зошит до підручника Бібік Н.М., Бондарчук Г.П. 3 Ґенеза 2009
413. Я і Україна. Природознавство Барна М.М., Волощенко О.В. 3 Астон 2009
414. Я і Україна. Природознавство. Робочий зошит Федієнко В.В., Черевко О.М. 3 Школа 2005
415. Я і Україна. Природознавство (Зошит) Байбара Т.М. 3 КІМО 2005
416. Я і Україна. Громадянська освіта (Зошит) Хитяєва Л.П., Діптан Н.В. 3 Ранок 2005
417. Я і Україна. Я і суспільство (Зошит) Мечник Л. А., Жаркова І.І., Жук М.Г. 3 Підручники і посібники 2005
418. Я і Україна. Я і природа (Зошит) Мечник Л.А., Жаркова І.І., Жук М.Г. 3 Підручники і посібники 2005
419. Я і Україна (Я і природа. Я і суспільство). Зошит для контролю навчальних досягнень Дівакова І.І., Оліферук Н.К., Лабащук О.В. 3 Мандрівець 2006
420. Я і Україна. Зошит з природознавства Будна Н.О., Майхрук М.І., Рябова С.І. 3 Навчальна книга - Богдан 2005
421. Я і суспільство. Зошит Аліфіренко К.Є., Кізіна Л.І., Федорова О.В. 3 Третє тисячоліття 2006
422. Я і природа Аліфіренко К.Є., Кізіна Л.І. 3 Третє тисячоліття 2006
423. Я і Україна. Навколишній світ (Зошит) Паньок Т.В., Карпова Н.П. 3 ЛЄТА 2007
424. Я і Україна. Зошит для контрольних робіт Будна Н.О. 3 Навчальна книга - Богдан 2009
425. Я і Україна. Громадянська освіта. Природознавство. Зошит для контрольних робіт Будна Н.О. 3 Навчальна книга - Богдан 2009
426. Я і Україна. Громадянська освіта. Природознавство. Зошит Жаркова І.І., Мечник Л.А., Жук М.Г. 3 Підручники і посібники 2009
427. Я і Україна. Природознавство. Зошит Жаркова І.І., Мечник Л.А. 3 Підручники і посібники 2009
428. Я і Україна. Громадянська освіта. Зошит Жаркова І.І., Мечник Л.А., Жук М.Г. 3 Підручники і посібники 2009
429. Я і Україна. Громадянська освіта. Зошит Будна Н.О., Головко З.Л. 3 Навчальна книга - Богдан 2009
430. Я і Україна. Робочий зошит Клочко Н.В. 3 Країна мрій 2007, 2009
431. Я і Україна. Робочий зошит Хитяєва Л.П., Діптан Н.В. 3 Ранок 2009
432. Самостійні роботи. Я і Україна Володарська М.В. 3 Торсінг Плюс 2008
433. Я і Україна. Практичні роботи, досліди Ісаєнко О.В., Супрун А.І. 3 Країна мрій 2008
434. Я і Україна. Зошит Клочко Н.В. 4 Країна мрій 2007, 2008
435. Я і Україна. Навколишній світ (Зошит) Паньок Т.В., Володарська М.О., Шеїн І.В. 4 ЛЄТА 2007
436. Я і суспільство. Зошит Аліфіренко К.Є., Кізіна Л.І., Федорова О.В. 4 Третє тисячоліття 2006
437. Я і Україна. Робочий зошит (до підручника Байбари Т.М., Бібік Н.М.) Хитяєва Л.П., Діптан Н.В. 4 Ранок 2008
438. Я і Україна. Робочий зошит Гончаренко Н.Т. 4 ЦПА 2007
439. Я і Україна. Природознавство. Робочий зошит з тематичним контролем знань Лотоцька О.М. 4 Тернов 2007
440. Я і природа Аліфіренко К.Є., Кізіна Л.І. 4 Третє тисячоліття 2006
441. Я і Україна. Зошит з природознавства Будна Н.О., Майхрук М.І., Рябова С.І. 4 Навчальна книга - Богдан 2006
442. Я і Україна. Громадянська освіта (Зошит) Хитяєва Л.П., Діптан Н.В. 4 Ранок 2004, 2005
443. Я і Україна. Природознавство. (Зошит) Хитяєва Л.П., Діптан Н.В. 4 Ранок 2004, 2005
444. Я і Україна. Природознавство. Робочий зошит Федієнко В., Черевко О. 4 Школа 2005
445. Я і Україна. Громадянська освіта. Робочий зошит Федієнко В., Черевко О. 4 Школа 2005
446. Я і Україна. Громадянська освіта Жаркова І.І., Мечник Л.А., Жук М.Г. 4 Підручники і посібники 2009
447. Я і Україна. Я і суспільство (Зошит) Мечник Л.А., Жаркова І.І., Жук М.Г. 4 Підручники і посібники 2005
448. Я і Україна. Я і природа (Зошит) Мечник Л.А., Жаркова І.І., Жук М.Г. 4 Підручники і посібники 2005
449. Я і Україна. Я і суспільство (Зошит) Фінько Г.М., Вельська Г.С. 4 Мальва-ОСО 2006
450. Я і Україна. Я і природа (Зошит) Фінько Г.М., Вельська Г.С. 4 Мальва-ОСО 2006
451. Я і Україна. Громадянська освіта (Зошит) Волошин О.М., Волошин Л.М. 4 Астон 2005
452. Я і Україна. Природознавство (Зошит) Волошин О.М. 4 Астон 2005
453. Я і Україна (Я і природа. Я і суспільство). Зошит для контролю навчальних досягнень Дівакова І.І., Рибак Г.М., Скіпакевич О.В. 4 Мандрівець 2006
454. Я і Україна. Я і природа (Зошит) Ковальчук О.І., Стиранка Г.Я. 4 Мандрівець 2006
455. Я і Україна. Я і суспільство (Зошит) Рудик Т.З., Решетуха Т.В. 4 Мандрівець 2006
456. Самостійні роботи. Я і Україна (Зошит) Володарська М.В. 4 Торсінг Плюс 2008
457. Я і Україна. Практичні роботи, досліди Ісаєнко О.В., Супрун А.І. 4 Країна мрій 2008
458. Я і Україна. Тестові завдання. Громадянська освіта Шепель О.В., Іванченко Н.М. 4 Країна мрій 2009
459. Я і Україна. Громадянська освіта. Природознавство. Зошит для контрольних робіт Будна Н.О. 4 Навчальна книга - Богдан 2009
460. Я і Україна. Громадянська освіта. Природознавство. Зошит Жаркова І.І., Мечник Л.А., Жук М.Г. 4 Підручники і посібники 2009
461. Я і Україна. Природознавство. Зошит Жаркова І.І., Мечник Л.А. 4 Підручники і посібники 2009
462. Я і Україна. Громадянська освіта. Зошит Будна Н.О., Головко З.Л. 4 Навчальна книга - Богдан 2004, 2009
463. Твій рідний край. Хмельницька область Соловей М.В. 4 Абетка 2010
464. "Як спостерігати за природою". Навчальна книга з природознавства Грушинська І.В. 1-4 Навчальна книга - Богдан 2009
Трудове навчання Основні підручники та навчальні посібники
465. Трудове навчання. Стежинка до майстерності (посібник)* Веремійчик І.М. 1 Педагогічна думка 2002**
466. Трудове навчання. Майстрик і Майстринка (посібник)* Веремійчик І.М. 2 Педагогічна думка 2002, 2008
467. Трудове навчання (підручник)* Денисенко Л.І., Тименко В.П. 3 Педагогічна думка 2004**
468. Трудове навчання. Майстровиті руки (підручник)* Веремійчик І.М. 3 Педагогічна думка 2003**
469. Трудове навчання (підручник)* Денисенко Л.І., Тименко В.П. 4 Педагогічна думка 2004**
470. Трудове навчання. Майструй і твори (підручник)* Веремійчик І.М. 4 Педагогічна думка 2004**
Додаткові підручники та навчальні посібники
471. Альбом-посібник "Вчуся все робити сам" Хорунжий В.І. 1 Ранок 2008, 2009
472. Альбом "Трудове навчання. Умілі ручки" Копитіна Н.Ф. 1 Абетка-С 2009
473. Альбом "Уроки вигадливих кутасиків. Трудове навчання і художня праця" Осовська Г. 1 Астон 2009
474. Альбом-посібник "Вчуся все робити сам" Хорунжий В.І. 2 Ранок 2008, 2009
475. Альбом "Трудове навчання. Умілі ручки" Копитіна Н.Ф. 2 Абетка-С 2009
476. Альбом "Трудове навчання" Бровченко А.В. 2 Тернов 2009
477. Альбом-посібник "Трудове навчання" Горошко Н.А. 3 Країна мрій 2008
478. Альбом-посібник "Вчуся все робити сам" Хорунжий В.І. 3 Ранок 2008, 2009
479. Альбом "Трудове навчання. Умілі ручки" Копитіна Н.Ф. 3 Абетка-С 2009
480. Альбом "Трудове навчання" Бровченко А.В. 3 Тернов 2009
481. Альбом "Трудове навчання" Бровченко А.В. 4 Тернов 2009
482. Альбом "Трудове навчання. Умілі ручки" Копитіна Н.Ф. 4 Абетка-С 2009
483. Альбом-посібник "Трудове навчання" Горошко Н.А. 4 Країна мрій 2008
484. Альбом-посібник "Вчуся все робити сам" Хорунжий В.І. 4 Ранок 2008,2009
Художня праця Основні підручники та навчальні посібники
485. Художня праця (підручник) Тименко В.П. 3 Спалах 2003**
486. Художня праця (підручник) Тименко В.П. 4 Промінь 2004**
Музика Основні підручники та навчальні посібники
487. Музика (підручник) Наземнова Т.О., Дорогань Л.О. та ін. 1 Оберіг 2008,2009
488. Музика (підручник)* Лобова О.В. 1 Школяр 2009
489. Музика (підручник)* Лобова О.В. 2 Школяр 2003**
490. Музика (підручник)* Лобова О.В. 3 Школяр 2004**
491. Музика (підручник)* Лобова О.В. 4 Школяр 2008
Додаткові підручники та навчальні посібники
492. Фонохрестоматія упорядник Карманний В.Г. 1-4 Школяр 2007
493. Нотохрестоматія (посібник) Ізмайлова Л.П., Науменко С.І. 1 Кримнавчпеддержвидав 2009
494. Педагогічний програмовий засіб "Музика" 1-4 ПП "Контур плюс" 2007
495. Музика. Розробки уроків Хлєбнікова Л.О. та ін. 1 Оберіг 2008
496. Пісенна скринька школяра уп. Школьник С.Я., Ланцюженко З.Д. 1-4 ХГПІ 2005
497. Мамина сорочка. Збірник пісень Май Н. 1-11 Н.Май, ПП Дачник 2007
498. Ми будуємо Україну. Збірник пісень Балема М.П. 1-8 ХГПА 2007
499. Рожева країна дитинства Побужанська А.В. 1-4 2008
500. "Грайлик" Пилипчак М.І. 1-4 2008
Образотворче мистецтво Основні підручники та навчальні посібники
501. Образотворче мистецтво (підручник)* Любарська Л.М., Резніченко М.І. 1 Наш час 2002**
502. Образотворче мистецтво (підручник) Малініна І.О., Чен Н.В., Голубєв В.В. 1 Оберіг 2008
503. "Мистецтво. Зошит та методичні рекомендації" Рагозіна В.В., Руденко І.В. 1 Навчальна книга - Богдан 2009
504. Образотворче мистецтво (підручник)* Любарська Л.М. 2 Наш час 2003**
505. Образотворче мистецтво (підручник)* Любарська Л.М. 3 Наш час 2003**
506. Образотворче мистецтво (підручник)* Любарська Л.М. 4 Наш час 2004**
Додаткові підручники та навчальні посібники
507. Образотворче мистецтво (навчально-наочний посібник) Климова Л.В., Ланіна І.В. та ін. 1, 2, 3, 4 Ранок 2006
508. Образотворче мистецтво (навчально-наочний посібник) Горошко Н.А. 2, 3, 4 Країна мрій 2007
509. Образотворче мистецтво (навчально-наочний посібник) Новікова Г.А. 1 ТОВ НВП "Росток А.В.Т." 2008
510. Образотворче мистецтво (альбом- посібник) Шевченко Н., Демчак С. 1 Підручники і посібники 2009
511. Чарівний пензлик (навчально-наочний посібник) Копитіна Н.Ф., Березіна І.В. 1 Абетка - С 2010
512. Образотворче мистецтво (альбом- посібник) Шевченко Н., Демчак С. 2 Підручники і посібники 2009
513. Образотворче мистецтво (альбом- посібник) Демчак С., Чернявська Т. 3 Підручники і посібники 2009
514. Педагогічний програмовий засіб "Образотворче мистецтво" 1-4 ПП "Контур плюс" 2008
Мистецтво Основні підручники та навчальні посібники
515. Мистецтво (підручник) Бєлкіна Е.В., Масол Л.М. 2 Адеф Україна 2004, 2008
516. Мистецтво (підручник) Бєлкіна Е.В., Масол Л.М. 3 Нова книга 2003**
Додаткові підручники та навчальні посібники
517. Музична хрестоматія Павленко О.М. 3 Ранок 2005
518. Музична хрестоматія Павленко О.М. 4 Ранок 2006
519. Педагогічний програмовий засіб "Мистецтво" 1-4 ПП "Контур плюс" 2008
Фізична культура Основні підручники та навчальні посібники
520. Основи здоров'я та фізична культура (підручник) Качеров О.Б. та інші 1 Просвіта 2002**
521. Основи здоров'я та фізична культура (підручник) Гнатюк О.В. 1 Форум 2003**
522. Основи здоров'я та фізична культура (підручник) Качеров О.Б., Арефьєв В.Г. 2 Просвіта 2003, 2008
523. Основи здоров'я та фізична культура (підручник) Качеров О.Б., Арефьєв В.Г. 3 Просвіта 2003**
524. Фізична культура (підручник) Арефьєв В.Г. та інші 4 Просвіта 2004**
525. Основи здоров'я та фізична культура (підручник) Гнатюк О.В. 4 Промінь 2004**
Основи здоров'я Основні підручники та навчальні посібники
526. Основи здоров'я (підручник)* Савченко О.Я., Бойченко Т.Є. 1 Ґенеза 2007
527. Основи здоров'я (підручник)* Бібік Н.М., Бойченко Т.Є., Коваль Н.С., Манюк О.І. 2 Ґенеза 2007
528. Основи здоров'я (підручник) Бібік Н.М., Бойченко Т.Є., Коваль Н.С. 2 Ґенеза 2009
529. Основи здоров'я (підручник)* Бібік Н.М., Бойченко Т.Є., Коваль Н.С., Манюк О.І. 3 Навчальна книга 2003**
530. Основи здоров'я (підручник)* Бібік Н.М., Бойченко Т.Є., Коваль Н.С., Манюк О.І. 4 Навчальна книга 2004**
______________ * Підручник, що видано за держзамовленням
Додаткові підручники та навчальні посібники
531. Основи здоров'я. Робочий зошит Коваль Н.С., Волощук В.М., Бойченко Т.Є. 1 КІМО 2005
532. Основи здоров'я. Робочий зошит (укр. і рос.) Бойченко Т.Є., Коваль Н.С. 1 Ґенеза 2007
533. Основи здоров'я. Робочий зошит Діптан Н.В. 1 Ранок 2005, 2009
534. Основи здоров'я. Робочий зошит Лабащук О.В. 1 Підручники і посібники 2006, 2009
535. Основи здоров'я. Робочий зошит з проектами і тестами Онопрієнко О.В., Гриненко К.П. 1 Клас 2006
536. Основи здоров'я. Робочий зошит Будна Н.О., Кікінежді О.М. 1 Навчальна книга - Богдан 2007
537. Основи здоров'я. Робочий зошит Царук Л.М. 1 ЦПА 2007
538. Основи здоров'я. Робочий зошит Володарська М.О. 1 ЛЄТА 2007
539. Здоров'ятко. Основи здоров'я. Робочий зошит Ващенко О.М., Романенко В.Л., Свириденко С.О. 1 Абетка 2007
540. Основи здоров'я. Тести в малюнках Ісаєнко О.В., Віннікова С.А. 1 Країна мрій 2007
541. Самостійні роботи. Основи здоров'я. Безкоровайна О.В. 1 Торсінг-Плюс 2008
542. Основи здоров'я. Робочий зошит Федієнко В.В., Черевко О.М. 1 Школа 2009
543. Основи здоров'я. Робочий зошит Колотій Н.М. 2 Країна мрій 2007
544. Зошит з основ здоров'я Клочко Н.В. 2 Країна мрій 2008
545. Основи здоров'я. Зошит до підручника (укр., рос.) Бойченко Т.Є., Коваль Н.С. 2 Ґенеза 2005, 2008
546. Основи здоров'я. Робочий зошит Діптан Н.В. 2 Ранок 2005, 2009
547. Основи здоров'я. Робочий зошит Лабащук О.В. 2 Підручники і посібники 2006, 2009
548. Основи здоров'я. Робочий зошит з проектами і тестами Онопрієнко О.В., Гриненко К.П. 2 Клас 2006
549. Основи здоров'я. Зошит для контрольних робіт Будна Н.О. 2 Навчальна книга - Богдан 2008
550. Основи здоров'я. Робочий зошит Будна Н.О, Бенцал Н.М., Стасюк М.І., Тучанська Г.В. 2 Навчальна книга - Богдан 2007
551. Основи здоров'я. Робочий зошит Царук Л.М. 2 ЦПА 2007
552. Основи здоров'я. Робочий зошит Володарська М.О. 2 ЛЄТА 2007
553. Здоров'ятко. Основи здоров'я. Робочий зошит Ващенко О.М., Романенко В.Л., Свириденко С.О. 2 Абетка 2007
554. Самостійні роботи. Основи здоров'я Безкоровайна О.В. 2 Торсінг-Плюс 2008
555. Основи здоров'я. Робочий зошит Федієнко В.В., Черевко О.М. 2 Школа 2009
556. Основи здоров'я. Робочий зошит Царук Л.М. 3 ЦПА 2007
557. Основи здоров'я. Робочий зошит Будна Н.О., Головко З.Л. 3 Навчальна книга - Богдан 2007
558. Основи здоров'я. Робочий зошит з проектами і тестами Онопрієнко О.В., Гриненко К.П. 3 Клас 2006
559. Основи здоров'я. Зошит для перевірних робіт Будна Н.О. 3 Навчальна книга - Богдан 2009
560. Основи здоров'я. Робочий зошит Коваль Н.С., Волощук В.М. 3 КІМО 2005
561. Основи здоров'я. Зошит до підручника (укр., рос.) Бойченко Т.Є., Коваль Н.С. 3 Ґенеза 2008, 2009
562. Основи здоров'я. Робочий зошит Діптан Н.В. 3 Ранок 2005, 2009
563. Основи здоров'я. Робочий зошит Лабащук О.В. 3 Підручники і посібники 2006
564. Основи здоров'я. Робочий зошит Колотій Н.М. 3 Країна мрій 2007
565. Основи здоров'я. Робочий зошит Володарська М.О. 3 ЛЄТА 2007
566. Зошит з основ здоров'я Клочко Н.В. 3 Країна мрій 2009
567. Здоров'ятко. Основи здоров'я. Робочий зошит Ващенко О.М., Романенко В.Л., Свиридекнко С.О. 3 Абетка 2007
568. Самостійні роботи. Основи здоров'я Безкоровайна О.В. 3 Торсінг-Плюс 2008
569. Основи здоров'я. Робочий зошит Федієнко В.В., Черевко О.М. 3 Школа 2009
570. Основи здоров'я. Робочий зошит Колотій Н.М. 4 Країна мрій 2007
571. Основи здоров'я. Робочий зошит Коваль Н.С., Волощук В.М. 4 КІМО 2005
572. Основи здоров'я. Зошит до підручника (укр., рос.) Бойченко Т.Є., Коваль Н.С. 4 Ґенеза 2008, 2009
573. Основи здоров'я. Робочий зошит Діптан Н.В. 4 Ранок 2005, 2009
574. Основи здоров'я. Робочий зошит Яцук Г.Ф., Барна Л.С. та ін. 4 Астон 2005
575. Основи здоров'я. Робочий зошит Лабащук О.В., Кругляк О.Я. 4 Підручники і посібники 2006
576. Основи здоров'я. Робочий зошит Будна Н.О., Головко З.Л., Рябова С.І. 4 Навчальна книга - Богдан 2007
577. Основи здоров'я. Зошит для перевірних робіт Будна Н.О. 4 Навчальна книга - Богдан 2009
578. Основи здоров'я. Робочий зошит Царук Л.М. 4 ЦПА 2007
579. Основи здоров'я. Робочий зошит Володарська М.О. 4 ЛЄТА 2007
580. Здоров'ятко. Основи здоров'я. Робочий зошит Ващенко О.М., Романенко В.Л., Свириденко С.О. 4 Абетка 2007
581. Самостійні роботи. Основи здоров'я Безкоровайна О.В. 4 Торсінг-Плюс 2008
582. Основи здоров'я. Зошит для перевірних робіт Будна Н.О. 4 Навчальна книга - Богдан 2009
583. Основи здоров'я. Робочий зошит Федієнко В.В., Черевко О.М. 4 Школа 2009
584. Зошити-посібники "Здоров'ятко". Основи здоров'я Ващенко О.М., Романенко В.Л., Свириденко С.О. 1-4 Абетка 2007
Навчальні посібники загальнорозвивального спрямування
585. Популярна енциклопедія школяра "Дивосвіт. Твої перші кроки" Шапіро А.І., Скуратівський О.Я. 1-4 Освіта 2007
586. Світ навчає мене. Вправи і завдання для розвитку розумових здібностей молодших школярів (посібник) Рівкінд Ф.М. (за ред. Нелепенко Т.А.) 1-4 Освіта 2005
587. Сторінками Червоної книги України: Зникаючі рослини. Довідник учня Грущинська І.В. 1-4 Освіта 2005
588. Довідник школяра молодших класів: 1-4 класи Укл. Черевко О.М. 1-4 Школа 2007
589. Довідник молодшого школяра. 1-4 класи Ткаченко Л.П., Китаєва Л.П., Сухарєва Л.С., Ємець А.А., Коченгіна А.А. 1-4 Ранок 2005
590. Бережи себе, малюк. 1-4 класи Обертинська А. П. 1-4 Росава ЛТД 2005, 2006, 2008
591. Українська мова. 1, 2 ч. Ломакович С.В. Тимченко Л.І. 1 ФОП Бурдов В.В. 2009
Курси за вибором
592. Риторика (програма) Науменко В.О., Захарійчук М.Д. 1-4 Мандрівець 2007
593. Риторика (навчальний посібник) Науменко В.О., Захарійчук М.Д. 1, 2 Літера ЛТД 2007
594. Риторика (навчальний посібник) Науменко В.О., Захарійчук М.Д. 3, 4 Літера ЛТД 2009
595. Програма "Зарубіжна література" Мовчун А.І., Харсіка Л.І. 2-4 АВДІ, Мандрівець 2006, 2009
596. Зарубіжна література (посібник) Мовчун А.І., Харсіка Л.І. 2 АВДІ 2006
597. Зарубіжна література (посібник) Мовчун А.І., Харсіка Л.І. 3 АВДІ 2006
598. Зарубіжна література (посібник) Мовчун А.І., Харсіка Л.І. 4 АВДІ 2006
599. Програма "Поетика" Петровська Т.В. 2-4 Ґенеза, Мандрівець 2007, 2009
600. Навчально- методичний посібник "Поетика" Петровська Т.В. 2-4 Ґенеза 2007
601. Програма "Логіка" Митник О.Я. 2-4 Початкова школа, Мандрівець 2008,2009
602. Логіка (посібник) Митник О.Я. 2 Початкова школа 2008, 2009
603. Зошит з логіки Митник О.Я., Вакула-Савуляк Н.Г. 2 Мандрівець 2009
604. Логіка. Зошит Березіна О.Б. 2 Ранок 2010
605. Логіка (посібник) Митник О.Я. 3 Початкова школа 2008
606. Зошит з логіки Митник О.Я., Вакула-Савуляк Н.Г. 3 Мандрівець 2009
607. Логіка. Зошит Березіна О.Б. 3 Ранок 2010
608. Логіка (посібник) Митник О.Я. 4 Початкова школа 2004**
609. Логіка. Зошит Березіна О.Б. 2 Ранок 2010
610. Програма навчального курсу з розвитку продуктивного мислення учня Гісь О. 1-4 Інститут сучасного підручника, Мандрівець 2008, 2009
611. Планета міркувань (посібник) Гісь О. 1 Інститут сучасного підручника 2008
612. Планета міркувань (посібник) Гісь О. 2 Інститут сучасного підручника 2008
613. Планета міркувань (посібник) Гісь О. 3 Інститут сучасного підручника 2008
614. Планета міркувань (посібник) Гісь О. 4 Інститут сучасного підручника 2008
615. Програма "Азбука споживача" для I-II року навчання Бородачова Н.В., Лаврентьєва Г.І. - Інститут споживчих програм, Мандрівець 2007, 2009
616. Навчальний посібник "Азбука споживача" для I року навчання Бородачова Н.В., Лаврентьєва Г.І. - Інститут споживчих програм, Мандрівець 2007, 2010
617. Навчальний посібник "Азбука споживача" для II року навчання Бородачова Н.В., Лаврентьєва Г.І. - Інститут споживчих програм, Мандрівець 2007, 2010
618. Програма "Християнська етика в українській культурі" Ігумен Лонгин (Чернуха), Бєлкіна Е.В. 1-4 КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, Мандрівець 2007, 2009
619. "Дорога добра" (посібник) Огульчанський Б.Я. та ін. 1 АДЕФ-Україна 2008
620. "Дорога милосердя" (посібник) Ігумен Лонгин (Чернуха), Бєлкіна Е.В. 2 Навчальна книга 2008
621. "Дорога доброчинності" (посібник) Огульчанський Б.Я., Сіданіч І.Л. 3 Навчальна книга 2007
622. Пізнай, прийми і руку простягни Горова Л.В., Лиска Т.М. 3-4 ТОВ "Біі Граф" 2010
623. "Дорога мудрості" (посібник) Ігумен Лонгин (Чернуха), Бєлкіна Е.В. 4 Навчальна книга 2007
624. Програма "Комп'ютерна азбука. Основи комп'ютерної грамотності та ознайомлення з навколишнім світом" Бєлкіна Е.В., Козленко О.Т. 1 КМПУ ім. Б.Д.Грінченка 2005
625. Комп'ютерна азбука. Основи комп'ютерної грамотності та ознайомлення з навколишнім світом (експериментальний підручник) Бєлкіна Е.В., Козленко О.Т. 1 КМПУ ім. Б.Д.Грінченка 2005
626. Програма "Крок до інформатики. Шукачі скарбів" Коршунова О.В. 2-4 Весна, Мандрівець 2008, 2009
627. Навчальнально- методичний комплект "Крок до інформатики. Шукачі скарбів" Коршунова О.В. 2-4 Весна 2008
628. Програма "Сходинки до інформатики" Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я. 2-4 КМПУ ім. Б.Д.Грінченка Мандрівець 2005, 2009
629. Сходинки до інформатики (експериментальний підручник) Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я. 2 КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, Світич 2005, 2007
630. Сходинки до інформатики (експериментальний підручник) Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я. 3 КМПУ ім. Б.Д.Грінченка 2005
631. Сходинки до інформатики (експериментальний підручник) Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я. 4 КМПУ ім. Б.Д.Грінченка 2005
632. Програма "Основи комп'ютерної грамотності" Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я. 3-4 Освіта, Мандрівець 2005, 2009
633. Основи комп'ютерної грамотності (посібник) Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я. 3 Освіта 2005
634. Основи комп'ютерної грамотності (посібник) Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я. 4 Освіта 2005
635. Робочий зошит "Сходинки до інформатики" Андрусич О.О., Гордієнко С.І. 2 Світич 2007
636. Робочий зошит "Сходинки до інформатики" Андрусич О.О., Гордієнко С.І. 3 Світич 2008
637. Робочий зошит "Сходинки до інформатики" Андрусич О.О., Гордієнко С.І. 4 Світич 2008
638. Робочий зошит "Крокуємо до інформатики" Саражинська Н.А. 2 Грамота 2008
639. Світ навчає мене. Вправи і завдання для розвитку розумових здібностей молодших школярів Рівкінд Ф.М. 1-4 Освіта 2005
640. Програма "Хореографія" Тараканова О.П. 1-4 Мандрівець 2009
641. Програма "Риторика" (посібник) Науменко В.О., Захарійчук М.Д. 1-4 Мандрівець 2009
642. Початковий курс економічних знань "Цікава економіка" Кашуба Л.В. 1-4 Мандрівець 2009
643. Програма "Права дитини" Мовчун А.І., Харсіка Л.І. 3-4 Мандрівець 2009
644. "Маленькі історії про великі істини. Права і свободи дитини" (посібник) Гавриш С.Б. 3-4 Ранок 2004**
645. Права дитини (робочий зошит) Мовчун А.І., за ред. Гавриша С.Б. 3-4 Ранок 2004**
646. "Елементи геометрії" Седеревічене А.О., Нивідома Л.І. 3-4 Мандрівець 2009
647. "Основи споживних знань" Гільберт Т.Г. та інш. 1-12 Навчальна книга 2008
Програми, підручники та навчальні посібники для загальноосвітніх навчальних закладів, що працюють за системою розвивального навчання, Комплексною програмою розвитку дітей "Росток"
648. Програма "Українська мова" Ломакович С.В., Тимченко Л.І. 1-4 Центр ПіМРН 2006
649. Українська мова (підручник) Ломакович С.В., Тимченко Л.І. 2 Навчальний друк 2006
650. Українська мова (підручник) Кальчук М.І., Кучинський М.В. 2 Росток А.В.Т. 2008
651. Українська мова (підручник) Ломакович С.В., Тимченко Л.І. 3 Навчальний друк 2006
652. Українська мова (підручник) Кальчук М.І., Кучинський М.В. 3 Росток А.В.Т. 2008
653. Українська мова (підручник) Ломакович С.В., Тимченко Л.І. 4 Навчальний друк 2006
654. Українська мова (підручник) Кальчук М.І., Кучинський М.В., Гайова Л.А. 4 Росток А.В.Т. 2008
655. Робочі зошити "Рідна мова" для 2 класу Ломакович С.В., Тимченко Л.І. 2 "Розвивальне навчання" 2006
656. Робочі зошити "Рідна мова" для 3 класу Ломакович С.В., Тимченко Л.І. 3 "Розвивальне навчання" 2006
657. Робочі зошити "Рідна мова" для 4 класу Ломакович С.В., Тимченко Л.І. 4 "Розвивальне навчання" 2006
658. Програма "Русский язык" Ломакович С.В., Тимченко Л.І. 1-4 Центр ПіМРН 2006
659. Програма "Математика" Александрова Е.І. 1-4 Центр ПіМРН 2006
660. Програма "Українська мова" Старагіна І.П., Перепелицина О.А., Сосницька Н.П. 1-4 ННМЦ (розвивальне навчання) 2006
661. Зошити-посібники "Формування орфографічної дії" ч. 1, 2, 3, 4 Старагіна І.П., Перепелицина О.А., Сосницька Н.П. 2 ННМЦ (розвивальне навчання) 2007
662. Зошити-посібники "Формування орфографічної дії" ч. 1, 2, 3, 4 Старагіна І.П., Перепелицина О.А., Сосницька Н.П. 3 ННМЦ (розвивальне навчання) 2007
663. Зошити-посібники "Формування орфографічної дії" ч. 1, 2, 3, 4 Старагіна І.П., Перепелицина О.А., Сосницька Н.П. 4 ННМЦ (розвивальне навчання) 2007
664. Програма "Русский язык" Рєпкіна В.В., Восторгова Є.В., Некрасова Т.В. 1-4 ННМЦ (розвивальне навчання) 2008
665. Програма "Математика" Захарова Г.М., Мельник К.І. 1-4 ННМЦ (розвивальне навчання) 2006
666. Зошити-посібники з математики Захарова Г.М. 1 ННМЦ (розвивальне навчання) 2008
667. Зошити-посібники з математики Захарова Г.М. 2 ННМЦ (розвивальне навчання) 2008
668. Зошити-посібники з математики Захарова Г.М., Жемчушкіна Г.В., Мельник К.І. 3 ННМЦ (розвивальне навчання) 2008
669. Програма "Українська мова" Кальчук М.І., Кучинський М.В. 2-4 Росток А.В.Т. 2008
670. Програма " Я і Україна. Навколишній світ" Пушкарьова Т.О. 1-4 Росток А.В.Т. 2007
671. Я і Україна. Навколишній світ (підручник) Пушкарьова Т.О. 1 ЗАД "ІСА Інтерпапір" 2007
672. Я і Україна. Навколишній світ (підручник) Пушкарьова Т.О. 2 ЗАД "ІСА Інтерпапір" 2007
673. Я і Україна. Навколишній світ (підручник) Пушкарьова Т.О. 3 ЗАД "ІСА Інтерпапір" 2007
674. Я і Україна. Навколишній світ (підручник) Пушкарьова Т.О. 4 ЗАД "ІСА Інтерпапір" 2007
675. Програма "Математика" Петерсон Л.Г. 1-4 Росток А.В.Т. 2007
676. Математика (зошит- посібник). У 3-х частинах Петерсон Л.Г. 1 ЗАД "ІСА Інтерпапір" 2007
677. Математика (зошит- посібник). У 3-х частинах Петерсон Л.Г. 2 ЗАД "ІСА Інтерпапір" 2007
678. Математика (зошит- посібник). У 3-х частинах Петерсон Л.Г. 3 ЗАД "ІСА Інтерпапір" 2007
679. Математика (зошит- посібник). У 3-х частинах Петерсон Л.Г. 4 ЗАД "ІСА Інтерпапір" 2007
Методична література
N п/п Назва Автор Клас Мова видання Видавництво Рік видання
1 2 3 4 5 6 7
680. Методичні рекомендації до робочого зошита Діптан Н.В. Панова М.В. 1 укр. Ранок 2008
681. Перші кроки шкільного життя Барабаш О.Д., Загрійчук Л.М., Лукіна О.В. 1 укр. Прикарпатський університет ім. В.Стефаника 2007
682. Русский язык. 1 год обучения Лапшина І.М. 1 рос. Інститут сучасного підручника 2007
683. Навчання і виховання учнів 1 класу За ред. Савченко О.Я. 1 укр. Початкова школа 2002
684. Навчання грамоти Вашуленко М.С. 1 укр. Освіта 2002**
685. Методика навчання української мови в початковій школі Вашуленко М.С. 1-4 укр. Літера ЛТД 2010
686. Обучение грамоте в 1 классе Вашуленко М.С., Прищепа О.Ю. 1 рос. Освіта 2010
687. Навчання грамоти Прищепа К.С. 1 укр. Навчальна книга 2001
688. Навчання письма Прищепа О.Ю. 1 укр. Освіта 2004**
689. Уроки навчання грамоти за Букварем Каніщенко А.П. 1 укр. Навчальна книга - Богдан 2007
690. Методичні поради та робочі матеріали до уроків письма Заєць С.Г. 1 укр. Грамота 2008
691. Обучение грамоте Вашуленко М.С., Ґудзик І.П., Прищепа О.Ю. 1 рос. Освіта 2005
692. Русский язык. Первый год обучения (для шкіл з українською мовою навчання) Лапшина І.М. 1 рос. Інститут сучасного підручника 2007
693. Навчання математики Кочина Л.П. 1 укр., рос. Літера 2005
694. Уроки математики Богданович М.В. 1 укр., рос. Освіта 2004**
695. Уроки математики Головко З.Л., Шост Н.Д., Походжай Н.Я. 1 укр. Навчальна книга - Богдан 2007
696. Уроки навчання грамоти за букварем Каніщенко А.П. 1 укр. Промінь 2007
697. Дидактичні матеріали "Жива абетка" Запольська А.Т. 1 укр. Абетка-С С 2009
698. Методичні рекомендації до альбому-посібника з трудового навчання "Вчуся все робити сам" Хорунжий В.І. 1 укр. Ранок 2008
699. Буквар: методичні поради вчителю Луцик Д.В., Проць М.М., Савшак А.С. 1 укр. Світ 2007
700. Я і Україна в 1 класі. Посібник для вчителя Бібік Н.М., Коваль Н.С. 1 укр. Ґенеза 2008
701. Я і Україна. Методичні та дидактичні матеріали Грущинська І.В. 1-2 укр. Навчальна книга - Богдан 2008
702. Музика. Розробки уроків Хлєбніко- ва Л.О., Наземнова Т.О. та ін. 1 укр. Скорпіон 2008
703. Сходинки до вершин: тематичне оцінювання Назаренко А.А., Діптан Н.В. 2 укр. Ранок 2008
704. Рідна мова в 2 класі Вашуленко М.С., Понома- рьова К.І. 2 укр. Освіта 2004**
705. Навчання математики Кочина Л.П. 2 укр., рос. Літера 2005
706. Уроки математики Шост Н.Б. 2 укр. Навчальна книга - Богдан 2008
707. Уроки математики в 2 класі Богданович М.В. 2 укр. Освіта 2004**
708. Уроки логіки у 2 класі Митник О.Я., Ігнатієва С.М., Карпенко Т.О. 2 укр. Початкова школа 2010
709. Методичні рекомендації до зошита 2 класу "Логічна мозаїка" Шостак Л., Мединська А., Джогола І. 2 укр. Шостак 2009
710. Методичні рекомендації до робочого зошита Тетьоркіної В.А., Погорелової С.М. Панова М.В. 2 укр. Ранок 2008
711. Читання в 2 кл. (методичні рекомендації до уроків читання за "Читанкою", 2 кл., автор В.О.Науменко) Науменко В.О. 2 укр. Ґенеза 2008
712. Уроки чтения Лапшина І.М., Попова Т.Д. 2 рос. Освіта 2005
713. Чтение во 2 классе Лапшина І.М., Попова Т.Д. 2 рос. Освіта 2010
714. Навчання і виховання учнів 2 класу За ред. Савченко О.Я. 2 укр. Початкова школа 2003**
715. Методичні рекомендації до альбому-посібника з трудового навчання "Вчуся все робити сам" Хорунжий В.І. 2 укр. Ранок 2008
716. Методические рекомендации к учебно- методическому комплекту по русскому языку Малихіна О.В. 2-3 рос. Ґенеза 2008
717. "Аудіювання на уроках української мови. Навчаємось слухати й розуміти почуте" Гудзик І.П. 2-4 укр. Букрек 2005
718. Дидактичні матеріали з української мови Фінько Г.М., Абельчук З.С., Заграйчук Л.М. 2-4 Абетка-С 2009
719. Посібник для 2-4 кл. "Мій помічник на уроках розвитку мовлення" Логаче- вська С.П. 2-4 Абетка-С 2009
720. Навчання рідної мови в 3 класі Вашуленко М.С., Деркач Н.І., Мельни- чайко О.І. 3 укр. Освіта 2005
721. Сходинки до вершин: тематичне оцінювання Назаренко А.А., Діптан Н.В. 3 укр. Ранок 2008
722. Навчання і виховання учнів 3 класу за ред. Савченко О.Я. 3 укр. Початкова школа 2004**
723. Уроки математики Богданович М.В. 3 укр. Освіта 2004**
724. Навчання математики в 3 класі Кочина Л.П. 3 укр. Літера 2006
725. Уроки з курсу "Я і Україна" (Природознавство) Жаркова І.І., Мечник Л.А. 3 укр. Грамота 2006
726. Уроки природознавства навчального курсу "Я і Україна" Барна М.М., Волощенко О.В. 3 Астон 2009
727. Сходинки до вершин: тематичне оцінювання Назаренко А.А., Діптан Н.В. 3 укр. Ранок 2008
728. Методичні рекомендації до альбому-посібника з трудового навчання "Вчуся все робити сам" Хорунжий В.І. 3 укр. Ранок 2008
729. Навчання і виховання учнів 4 класу за ред. Савченко О.Я. 4 укр. Початкова школа 2005
730. Навчання рідної мови в 4 класі Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., Мельни- чайко О.І., Скуратів- ський Л.В. 4 укр. Освіта 2005
731. Навчання математики в 4 класі Кочина Л.П. 4 укр. Літера 2006
732. Уроки математики в 4 класі Лишенко Г.П. 4 укр. Освіта 2004**
733. Тематичне оцінювання з математики в 4 класі Бонда- ренко О.Г., Ліченко В.М. 4 укр. Освіта 2006
734. Логічна мозаїка. Методичні рекомендації до зошита 2 класу Шостак Л.Ф., Мединська А.Ю., Джогола І. 1-4 укр. Шостак, Одеса 2009
735. Посібник для вчителя "Методика диференційованого навчання". 150 фрагментів уроків мови і математики в 1-4 кл. з елементами диференціації Логачев- ська С.П. 1-4 Абетка-С 2009
736. Навчаємо математики. Методика обчислень Корчевська О.П. 1-4 Мандрівець 2009
737. Навчаємо математики. Методика роботи над задачами Корчевська О.П. 1-4 Мандрівець 2009
738. До уроків риторики в початкових класах. Методичні рекомендації Науменко В.О., Захарійчук М.Д. 1-4 укр. Літера ЛТД 2010
739. Методичні рекомендації до альбому-посібника з трудового навчання "Вчуся все робити сам" Хорунжий В.І. 4 укр. Ранок 2008
740. Українська мова з методикою навчання в початкових класах: інтегрований курс Каніщенко А.П. та інш. 1-4 укр. Промінь 2008
741. Методичні рекомендації до посібника "Календар спостережень за погодою. Квітковий календарь.1-4 класи" Тимофеєва О.О., Ухіна Т.Б., Тимофеєва О.В., Борисенко В.І. 1-4 укр. Мандрівець 2008
742. Методичний посібник "Методика навчання курсу "Я і Україна. Довкілля" у 1-4 класах Водола- зька Т.В., Гуз К.Ж., Ільченко О.Г. 1-4 укр. Довкілля-К 2008
743. Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів (уроки розвитку зв'язного мовлення у 1-4 класах) Понома- рьока К.І. 1-4 укр. КІМО 2006
744. Чому їм важко вчитися? Діагностика і корекція труднощів у навчанні молодших школярів Ілляшенко Т.Д. 1-4 укр. Початкова школа 2003**
745. Вчимося переказувати Лобчук О.В., Ігнатенко Е.В. 1-4 укр. Техніка 2006
746. Українська мова і мовлення в початковій школі Вашуленко М.С. 1-4 укр. Освіта 2006
747. Мовні скарби Мовчун А.І., Мовчун Л.В. 1-4 укр. Наш час 2009
748. У світі етимології Мовчун А.І., Мовчун Л.В. 1-4 укр. Наш час 2009
749. Робота з підручником на уроках у початковій школі Кодлюк Я.П., Янченко О.Я. 1-4 укр. Наш час 2009
750. Методика читання в початкових класах Савченко О.Я. 1-4 укр. Освіта 2006
751. "Компетентностно ориентированное обучение русскому языку в начальных классах" (для школ с украинским языком обучения) Ґудзик І.П. 1-4 рос. Букрек 2007
752. Вивчення образотворчого мистецтва Любарська Л.М. 3-4 укр. Форум 2005
753. Навчання інтегрованого курсу "Мистецтво" Масол Л.М. 1-4 укр. Ранок 2006
754. Чарівна сопілочка Зеленецька І.О. 1-4 укр. Абетка 2009
755. Аудіювання українською мовою Гудзик І.П. 1-4 укр. Педагогічна думка 2004
756. Методика викладання курсу "Я і Україна. Довкілля" в початковій школі Водолаз- ська Т.В., Гуз К.Ж., Ільченко О.Г. 1-4 укр. Довкілля-К 2006
757. Методика навчання природознавства в поч.кл. Байбара Т.М. 1-4 укр. А.С.К. 2005
758. Логіка на уроках математики. Методика роботи над завданнями з логічним навантаженням Митник О.Я. 1-4 укр. Початкова школа 2004
759. Навчально-творча діяльність молодших школярів на уроках математики Митник О.Я. 1-4 укр. Початкова школа 2005
760. Розробки уроків до курсу "Азбука споживача" Смага О.В., Якубчук В.Б., Глущенко Л.М. та ін. I рік нав- чання укр. Інститут споживчих програм 2007
761. Кожна дитина має право. Методичний посібник Мовчун А.І., за ред. Гавриша С.Б. 3-4 укр. Ранок 2004**
______________ ** Підручник, що має поновлений гриф МОН
762. Робота психолога з молодшими школярами. Методичний посібник Коробко С., Коробко О. укр. Літера ЛТД 2008
763. Батьківські збори у початкових класах: зміст і методика проведення Кодлюк Я.П., Корнієнко С.М. 1-4 укр. Навчальна книга - Богдан 2007
764. Єдині зразки каліграфічного письма букв українського алфавіту та цифр Чабайов- ська М.І. укр. Тернопіль Мальва-ОСО 2010
765. Підготовка до державної підсумкової атестації в 4 класі шкіл з українською мовою навчання. Повний комплект матеріалів для вчителя Черкесова А.А., Панова В. 4 укр. Ранок 2010
( Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин у 2010/11 навчальному році та Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/11 навчальному році не наводяться )