БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...

Протокол

між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і вчені звання від 26 травня 2000 року

Дата підписання:
Дата набрання чинності:
28.01.2003
28.01.2003
Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації, далі - "Сторони",
відповідно до статті 14 Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і вчені звання від 26 травня 2000 року (643_124) , далі - "Угода",
домовились про таке:

Стаття 1

Внести до Угоди (643_124) наступні зміни:
статті 2, 3 і 4 викласти в наступній редакції:
"Стаття 2
Атестат про повну загальну середню освіту, що видається в Україні, і атестат про середню (повну) загальну освіту і диплом про початкову професійну освіту (з отриманням середньої (повної) загальної освіти), що видаються в Російській Федерації, визнаються в обох державах як документи, що дають право продовжити навчання в середніх спеціальних і вищих навчальних закладах Російської Федерації та вищих навчальних закладах України.
Стаття 3
Диплом і свідоцтво про професійно-технічну освіту, що видаються в Україні, і диплом про початкову професійну освіту, що видається в Російській Федерації, і документ про освіту, що видається в Російській Федерації особам, які пройшли у закладах початкової професійної освіти професійну підготовку з окремих спеціальностей, а також особам, які вступили до закладів початкової професійної освіти, але не закінчили з різних причин повний курс навчання в них і які пройшли атестацію, визнаються еквівалентними в обох державах при влаштуванні на роботу.
Стаття 4
Диплом про неповну вищу освіту і кваліфікацію молодшого спеціаліста, що видається в Україні, і диплом про середню професійну освіту, що видається в Російській Федерації, визнаються еквівалентними";
статті 6-9 викласти в наступній редакції:
"Стаття 6
Диплом про базову вищу освіту і кваліфікацію бакалавра, що видається в Україні вищими навчальними закладами 2 рівня акредитації, є еквівалентним диплому про середню професійну освіту підвищеного рівня, що видається в Російській Федерації.
Стаття 7
Диплом про базову вищу освіту і кваліфікацію бакалавра, що видається в Україні вищими навчальними закладами 3 і 4 рівнів акредитації, і диплом про вищу професійну освіту і кваліфікацію (ступінь) бакалавра, що видається вищими навчальними закладами Російської Федерації, визнаються еквівалентними.
Стаття 8
Диплом про повну вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, що видається в Україні, і диплом про вищу професійну освіту і кваліфікацію дипломованого спеціаліста, що видається в Російській Федерації, визнаються еквівалентними.
Стаття 9
Диплом про повну вищу освіту і кваліфікацію магістра, що видається в Україні, і диплом про вищу професійну освіту і кваліфікацію (ступінь) магістра, що видається в Російській Федерації, визнаються еквівалентними".

Стаття 2

Цей Протокол набуває чинності з дати його підписання, діє протягом терміну дії Угоди (643_124) і є її невід'ємною частиною.
Здійснено в м. Києві 28 січня 2003 року в двох примірниках, кожний українською і російською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.
 За Кабінет Міністрів             За Уряд
 України                   Російської Федерації